Ansvarsfull upphandling och ekonomi

Ansvarsfull upphandling och penninganvändning är ett absolut krav från oss. Vi främjar en fungerande marknad och sund branschkonkurrens genom att öka öppenheten. Vårt mål är att använda de anslag vi beviljats så att de får bästa möjliga effekt.

$curSection.bigImageAltText.data

Trafikverket är en upphandlingsorganisation. Vi köper olika tjänster för planering, byggande, underhåll och trafikstyrning för cirka 1,6 miljarder euro per år och ger cirka 12 000 personer sysselsättning i Finland via våra projekt. Med anledning av det stora antalet projekt och värdet av dem är det mycket viktigt att vi följer gemensamma principer och riktlinjer i alla våra upphandlingar. Trafikverkets bokslut finns på vår webbplats.

Det berättas mera om uppgifterna i anslutning till ansvarsfull upphandling och ekonomi i hållbarhetsredovisningen.

Använda anslag 2015 (siffror för 2014 inom parentes)

Sidan uppdaterad 26.04.2017