Hållbar mobilitet, transport och farledshållning

Våra lösningar är hållbara och långsiktiga vad gäller planering av trafiksystemet och underhållet av trafikleder. Syftet med Trafikverkets miljöarbete är ett ekoeffektivt trafiksystem som belastar miljön så litet som möjligt samt stöder en balanserad regionstruktur och enhetlig samhällsstruktur.

$curSection.bigImageAltText.data

År 2015 gjordes ett miljöprogram upp på Trafikverket som omfattar mål, mätare och konkreta åtgärder för miljöarbetet för de närmaste åren. Prioriterade områden i miljöarbetet är att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den, skydda grundvattnet och jordmånen, minska problemen med buller och vibrationer från trafiken, skydda Östersjön samt luftkvaliteten. Läs mera på miljösidan.

Case-exemplet nedan berättar om ett projekt för att främja kollektivtrafik. Du kan läsa mera om uppgifterna i anslutning till hållbar mobilitet, transport och farledshållning i hållbarhetsredovisningen.

 

$curSection.smallImageAltText.data

Reittiopas.fi och Resa.fi förnyas

HRT och Trafikverket utvecklar tillsammans en nationell reseplanerare. Den nya öppna reseplaneraren som blir färdig 2016 erbjuder hjälp för planering av resor, ger prognoser för avgångstider vid hållplatser och information om eventuella trafikstörningar.

Efter reformen svarar Reittiopas.fi och Resa.fi ännu bättre än hittills mot dagens behov. Ett centralt mål är att hitta metoder för att samla på ett ställe den nationella informationen om kollektivtrafik, som för närvarande är utspridd. Dessutom ger tillgången till information på ett och samma ställe i realtid möjligheter till utveckling av nya tjänster och främjar även affärsverksamheten mobilitet som tjänst.

Ur användarens perspektiv förblir Reittiopas.fi och Resa.fi separata tjänster efter reformen, men de bygger på ett gemensamt datalager. I den nya reseplaneraren finns alla kollektivtrafikformer samt cykel- och gångvägar med större täckning än tidigare. Det öppna kartmaterial som reseplaneraren använder kan utvecklas utifrån information som användarna meddelar.

Sidan uppdaterad 26.04.2017