Bidra till och stöda samhällsförändringen

Vi deltar aktivt i förändringen av samhället och erbjuder sakkunskap samt tjänster för att trygga en hållbar framtid. Vårt mål är att främja samhällets välbefinnande och tillväxt.

$curSection.bigImageAltText.data

Digitalisering, automation och analys av datalager ger nya medel för att effektivisera verksamheten och tjänsterna. Öppna innovationer och försök stöder ofta utvecklingen av nya verksamhetssätt och tjänster så att de blir effektivare.

Case-exemplet nedan är ett pilotprojekt om framtida intelligent trafik. I hållbarhetsredovisningen berättas det mera om uppgifterna som hänför sig till bidrag till och stöd av samhällsförändringen.

$curSection.smallImageAltText.data

Testområde och kompetenscentrum för framtidens intelligenta trafik till Fjäll-Lappland

De stora trenderna inom digitalisering, till exempel automation, elektrifiering och mobilitet som tjänst kommer att revolutionera trafikbranschens strukturer under de närmaste åren. De möjligheter som smarttrafiken och digitaliseringen medför kan testas i form av olika pilotprojekt. Ett centralt försök med smarttrafik är Aurora, ett testområde och kompetenscentrum för intelligent trafik som ska skapas i Fjäll-Lappland.

Projektet, som genomförs i samarbete mellan olika aktörer, ger Finlands myndigheter möjlighet att främja robotik och intelligent automation av trafiken. Aurora-projektet erbjuder självkörande fordon ett arktiskt testområde, möjliggör delning av trafikinformation mellan väganvändarna och trafikledningen, främjar insamlingen av information om vägens skick och prestanda, väderleksförhållanden och trafiken samt utvecklar styrprocesser och -system för trafiken. Projektet möjliggör utvecklingen av tjänster för mobilitet för turister och lokala invånare utan behov av egen bil.

Sidan uppdaterad 26.04.2017