Säkerhet

Säkerheten är utgångspunkten för all Trafikverkets verksamhet. Trafikverkets säkerhetsstrategi fastställer den gemensamma viljan och riktningen för ämbetsverkets verksamhet. Säkerhetsinriktade värderingar och attityder syns i den dagliga verksamheten i och ledning av ämbetsverket.

$curSection.bigImageAltText.data

Trafikverket satsar på säkerhet både när det gäller trafiksystemet och den egna personalen. Säkerheten är en integrerad del av ledarskapet och Trafikverket satsar på arbetarskyddet genom att ordna utbildningar både för Trafikverkets egen personal och för tjänsteleverantörerna. Trafiksäkerheten på landsvägar, järnvägar och farleder är en av hörnstenarna i Trafikverkets verksamhet.

Case-exemplet nedan berättar om en fartygstrafiktjänst som syftar till att främja säkerhet och smidighet i sjötrafiken. Det berättas mera om uppgifterna i anslutning till säkerhet i hållbarhetsredovisningen.

$curSection.smallImageAltText.data

Sjötrafikens säkerhet förbättras genom informationsutbyte

Förebyggande av olyckor är viktigt både med tanke på miljöskyddet och för att förbättra säkerheten och smidigheten i sjötrafiken. Finska viken trafikeras årligen av 40 000 fartyg och över 7 000 av dessa är oljetankrar.

Våra grunda vatten med många grynnor i kombination med svåra isförhållanden och en livlig korsande trafik gör Finlands havsområde till ett av de svåraste och mest riskfyllda områdena i världen att navigera i. Aktuell och tillförlitlig navigerings- och sjökartläggningsinformation samt förutseende trafikledning spelar en central roll för den maritima säkerheten .

VTS eller Vessel Traffic Service är en fartygstrafikservice med syftet att förbättra navigationssäkerheten, främja smidighet och effektivitet i fartygstrafiken samt förebygga olyckor och eventuella miljöskador i anslutning till olyckor. VTS-operatörerna övervakar och styr dygnet runt VTS-områdenas trafik och ger vid behov fartygen navigeringshjälp. VTS ingriper årligen i trafiken för tusentals fartyg och förebygger tiotals grundstötningar.

Tack vare tjänsten ENSI (Enhanced Navigation Support Information), som nu är i testanvändning, kan sjötrafikstyrningen få tillgång till fartygens exakta ruttplaner och fartygen kan erbjudas digital information som underlättar navigeringen. Detta förbättrar den maritima säkerheten och riskerna för en oljeolycka minskar.

Tjänsten har planerats av John Nurminens Stiftelse och Trafikverket i samarbete med nyckelaktörer inom sjöfarten.

Sidan uppdaterad 26.04.2017