Kundorientering

Vi lyssnar på våra kunder och utvecklar vår verksamhet utifrån deras behov.

$curSection.bigImageAltText.data
En av Trafikverkets centrala uppgifter i anslutning till kundorientering och förbättrande av trafiknätets driftsäkerhet är att öppna upp data. Aktuell och lättanvänd information om mobilitet och trafik gör det lättare att förutse, planera och genomföra en resa. För detta har Trafikverket systematiskt börjat öppna sin insamlade trafikinformation för att alla ska kunna använda den.

En effektiv och säker användning av öppen information bidrar till uppkomsten av nya trafiktjänster och förbättrar rese- och transportkedjornas flexibilitet.
Nedan presenteras ett case-exempel om öppnande av information. I hållbarhetsredovisningen berättas mera om uppgifterna i anslutning till kundorientering.
$curSection.smallImageAltText.data

Öppen information för alla

Trafikverkets mål är att ge de datalager man har samlat till öppen och avgiftsfri användning. Öppnandet  av informationen syftar till att förbättra trafiksystemets funktion.

År 2013 inledde finansministeriet ett program för öppen information. I enlighet med målsättningarna i programmet har öppnandet av datalagren blivit en del av Trafikverkets normala verksamhet. I dag är öppen information och öppna gränssnitt den centrala utgångspunkten för planering i alla Trafikverkets nya datasystem.

Öppen trafikledsinformation underlättar planering, byggande och användning av vägar, järnvägar och sjöleder. Öppen kollektivtrafiksinformation främjar användningen av kollektivtrafiken och öppen trafikinformation i realtid underlättar för sin del människornas dagliga mobilitet.

Rutiner och tekniker i anslutning till öppen information utvecklas snabbt. För att bättre hänga med i denna utveckling har Trafikverket börjat samla grupper av utvecklare kring sitt öppna datamaterial. Den offentliga respons och de idéer som dessa utvecklare ger snabbar upp utvecklingsarbetet kring öppen information hos Trafikverket.

 

Sidan uppdaterad 26.04.2017