År 2015 – Vägen till hållbarhet

$curSection.bigImageAltText.data

Trafikverkets verksamhet syns i varje finländares vardag varje dag, eftersom ämbetsverket för sin del ansvarar för Finlands trafiksystem. Trafikverket har i uppgift att skapa förutsättningar för trygg, smidig och effektiv trafik och transport på vägarna, järnvägarna och farlederna både nu och i framtiden. Ansvaret konkretiseras via handlingarna och samtidigt är det en del av allas arbete på Trafikverket.

År 2015 samlades Trafikverkets teman, mål och åtgärder för samhällsansvar för första gången mellan samma pärmar. Den första hållbarhetsredovisningen publicerades i april 2016. I rapporten följdes regelverket GRI (G4) (nivå Core). Trafikverkets samhällsansvar sammanfattas i följande sex teman.

Samhällsansvarets teman

  • Kundorientering
  • Bidra till och stöda samhällsförändringen
  • Ansvarsfull upphandling och ekonomi
  • Hållbar mobilitet, transport och trafikledshållning
  • Säkerhet
  • Personal
Sidan uppdaterad 26.04.2017