Samhällsansvar

$curSection.bigImageAltText.data

Samhällsansvar har alltid varit en del av Trafikverkets arbete. Tanken om frivillig ansvarsrapportering har uppkommit ur behovet att öka kännedomen om genomslagskraften i Trafikverkets verksamhet och berätta om Trafikverkets betydande roll i samhället. Målet med rapporteringen är att ytterligare öka öppenheten och transparensen i Trafikverkets verksamhet och berätta om engagemanget i ansvarsfull verksamhet.

Ansvar som en del av alla beslut

Samhällsansvar är en del av det dagliga arbetet för alla medarbetare på Trafikverket och det är ett genomgripande tema i hela ämbetsverkets organisation och strategi. Varje verksamhetsområde svarar för uppgifterna enligt arbetsordningen under ledning av överdirektören. Avdelningen för kommunikation och samhällsansvar svarar under ledning av kommunikationsdirektören för samordning, rapportering och kommunikation av samhällsansvar. I samhällsansvarsarbetet och -rapporteringen iakttas principerna för kontinuerlig förbättring.

Vi anser att en viktig princip är att vi handlar för samhällets bästa.

Trafikverket har sammanställt teman, mål och åtgärder för samhällsansvaret så att alla ska kunna bedöma dem.  Vid genomförandet av rapporteringen iakttas de internationella Global Reporting Initiative (G4)-riktlinjerna.

Trafikverkets ansvarsrapport publiceras årligen. Den första hållbarhetsredovisningen, som gällde år 2015, publicerades 12.4.2016.

Sidan uppdaterad 26.04.2017