Mobilitetstjänstkatalogen (NAP)

Enligt lagen om transportservice ska de som tillhandahåller mobilitetstjänster öppna upp den väsentliga informationen om sina tjänster i öppna gränssnitt.  Exempel på sådana väsentliga uppgifter är serviceområden, rutter, tidtabeller, pris och tillgänglighetsinformation.

Skyldigheten att öppna gränssnitt för väsentlig information gäller följande mobilitetstjänster:

  • Persontransporttjänster
  • Stationer, hamnar och andra terminaler
  • Tjänster för uthyrning av färdmedel och kommersiella samåkningstjänster
  • Allmänna kommersiella parkeringstjänster
  • Förmedlingstjänster

Uppgifterna kan lämnas från och med 20.12.2017 i NAP-tjänsten som Trafikverket upprätthåller på adressen www.finap.fiVälj svenska (SE) i övre kanten på startsidan. Anvisningarna finns här på svenska. Kontakta vid behov NAP HelpDesk, tfn 0295 34 3526.

Gränssnittskatalog över väsentliga uppgifter, NAP

NAP är en blankettbaserad webbsida, där man sparar basuppgifter om tjänsteproducenten och tjänsten samt information om gränssnittet som gäller tjänsten. Gränssnittet kan i sin enklaste form bestå av information (en fil) i elektronisk form på en webbadress. Med hjälp av gränssnittet kan man skicka information mellan två system. Om man inte har egna gränssnitt, kan alla väsentliga uppgifter som krävs också sparas i NAP-tjänsten. 

Läs noggrant igenom anvisningarna innan du loggar in i NAP-tjänsten.

Vi hoppas att ni har förståelse för att NAP-tjänsten ännu är i ett tidigt skede, men den kommer att utvecklas under de närmaste månaderna. Nya egenskaper läggs till på basis av den inkomna responsen. Du kan ge respons antingen via NAP (i övre högra hörnet) eller direkt via denna länk.

Kort om skedena i NAP-tjänsten

  1. Skapa ett nytt konto i NAP
  2. Lägg till tjänsteproducent i NAP
  3. Spara tjänsteproducentens tjänst(er) i NAP. Beroende på din egen utgångspunkt, kan du gå till väga på följande sätt:

A. Tjänsteproducenten har egna maskinläsbara fullständiga gränssnitt för väsentlig information
endast några tjänster och uppgifterna som beskriver gränssnitten läggs till i NAP
B. Tjänsteproducenten har ofullständiga egna gränssnitt
de väsentliga uppgifterna som saknas och uppgifterna som beskriver gränssnitten läggs till i NAP
C. Tjänsteproducenten eller hans samarbetspartner (t.ex. en förmedlingstjänst) har inga egna gränssnitt (= rutan för externa maskinläsbara gränssnitt lämnas tom)
Alla väsentliga uppgifter sparas i NAP (producent i liten skala)

4. Spara tjänsten som utkast; eller spara, publicera och titta på den via Tjänstekatalogen uppe på sidan.

Producenter i liten skala

Trafikverket ska också tillhandahålla de verktyg, som i synnerhet mindre aktörer behöver för att digitalisera väsentliga uppgifter och publicera dem i NAP-tjänsten. Producenter, som inte har egna datasystem eller någon samarbetspartner som kan publicera gränssnitt för producentens del, gör på följande sätt:

  • Data om trafik som följer en regelbunden tidtabell sparas i Trafikverkets Rutt- och tidtabellsediteringsverktyg (RAE) och kompletteras i NAP-tjänsten
  • Data om övriga typer av mobilitetstjänster sparas direkt i NAP-tjänsten.

Utnyttjande av data

Aktörerna som öppnar upp data ansvarar för kvaliteten på de egna uppgifterna och beslutar om användningsvillkoren.  Ett öppet maskinläsbart gränssnitt innebär att gränssnittsbeskrivningarna är öppna och tillgängliga för alla.  Data kan delas enligt principerna för öppna data (avgiftsfritt) eller så kan det tillämpas andra användningsvillkor för dataanvändningen, men uppgifterna ska delges alla instanser på lika villkor.

Länkar

Sidan uppdaterad 22.10.2018