Informationsskyldigheter

På denna sida får du mer information om lagens skyldigheter beträffande öppnandet av informationen.

I enlighet med lagen om transportservice är det skyldiga att dela information om de egna tjänsterna med de andra aktörerna inom branschen.

Det finns två skyldigheter att öppna upp data, som trädde i kraft 1.1.2018. Varav den ena gäller alla företagare (väsentliga uppgifter) och den andra enbart sådana som har ett biljett- och betalningssystem (tillträde till försäljningsgränssnitt för biljett- och betalningssystem). Uppgifterna kan lämnas i NAP-tjänsten som Trafikverket upprätthåller på adressen www.finap.fi.

Dessutom är den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken skyldiga meddela Trafikverket om att en tjänst som tillhandahålls regelbundet inleds, upphör eller ändras väsentligt.  Denna lagförpliktelse träder i kraft 1.7.2018.

Väsentliga uppgifter

Den första skyldigheten gäller så kallade väsentliga uppgifter, som alla som tillhandahåller mobilitetstjänster ska öppna upp. Väsentliga uppgifter omfattar åtminstone information om rutter, hållplatser, tidtabeller, priser och tillgång till tjänsterna samt fordonens tillgänglighet.

Alla uppgifter är inte väsentliga för varje tjänst. Bestämmelserna om uppgifterna som ska öppnas finns i statsrådets förordning.

Skyldigheten att öppna upp data gäller alla företag. Om tjänsteproducentens uppgifter uppdateras av någon annan instans, önskar man att tjänsteproducenten kommer överens med instansen i fråga om vem som öppnar upp uppgifterna. Till exempel taxiföretag kan komma överens om samarbete med en förmedlingstjänst gällande öppnandet av informationen. Företag som bara idkar avtalstrafik, såsom trafik som konkurrensutsatts av den behöriga myndigheten, ska komma överens med myndigheten om vem som öppnar upp informationen. 

Informationen kan öppnas upp på tre olika sätt:

  • Genom att ge tillträde till ett eget gränssnitt för väsentliga uppgifter (URL-adress) och spara uppgifterna som beskriver gränssnittet i Trafikverkets NAP-tjänstekatalog.
  • Komma överens med t.ex. dem som tillhandahåller en förmedlingstjänst om att de öppnar upp transportföretagets uppgifter samtidigt som de ger tillträde till sina egna gränssnitt i NAP-tjänsten.
  • Spara alla väsentliga uppgifter direkt i Trafikverkets NAP-tjänst (producenter i liten skala)

Oberoende av vilket sätt som väljs, ska producenten se till att de egna uppgifterna alltid är uppdaterade. Tillsynsmyndigheten som övervakar öppnandet av uppgifterna är Trafiksäkerhetsverket Trafi. 

Tillträde till försäljningsgränssnitt för biljett- och betalningssystem

Den andra skyldigheten gäller dem som tillhandahåller persontrafiktjänster inom väg- och spårtrafik och som använder biljett- och betalningssystem. Dessa ska ge tillträde till det försäljningsgränssnitt som används för biljett- och avgiftssystemet för att möjliggöra köp av en sådan biljettprodukt som berättigar till en enkelresa till normalpris. Undantag utgör endast sådana transporttjänster som sköter annan trafik än en behörig myndighets trafik, där detta inte är tekniskt ändamålsenligt eller rimligt (producenter i liten skala).

Skyldigheten gäller även dem som har gränssnitt som möjliggör bokning av resor. Inom t.ex. taxibranschen gäller skyldigheten i främsta hand sådana instanser, som använder ett datasystembaserat förmedlingssystem där det i tjänsteutbudet finns en möjlighet att boka en resa i förväg. Kravet gäller alltså i praktiken alla taxiförmedlingscentraler. Kravet gäller inte små taxiföretag, som tar emot bokningar per telefon eller e-post.

Information om gränssnittet för biljett- och betalningssystemet ska också införas i NAP-tjänstekatalogen.

Det krävs alltid ett avtal mellan den som ger tillträde till gränssnittet och användaren för att använda gränssnitt för biljett- och betalningssystem. I avtalet lönar det sig att komma överens om bland annat ansvarsfrågor, datasäkerhet och skydd av personuppgifter.

I avtalsärenden finns hjälp att tillgå i Lippu-projektet som leds av Kommunikationsverket och där man har utarbetat exempelgränssnitt och uppförandekoder. Tjänsteproducenten kan lägga till användarvillkor till uppgifterna som det ges tillträde till via gränssnittet.  

Anvisningar om hur ändringar i regelbunden persontrafik meddelas myndigheterna (Jämför det nuvarande tillståndet för linjebaserad trafik)

Enligt lagen om transportservice, ska den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken senast 60 dagar innan en plan genomförs meddela Trafikverket om att en tjänst som tillhandahålls regelbundet inleds, upphör eller ändras väsentligt. Anmälningsskyldigheten gäller trafik på marknadsvillkor. Ändringen ska anmälas 60 dagar i förväg, så att den behöriga myndigheten vid behov kan reagera på den ändrade servicenivån. Lagen som gäller denna anmälningsskyldighet träder i kraft 1.7.2018. Myndigheterna rekommenderar dock att eventuella ändringar som träder i kraft i början av juli 2018 meddelas i NAP-tjänsten redan i maj.

Den som tillhandahåller en transporttjänst ska meddela om en ny rutt eller tur, eller om dessa har ändrats eller upphört. Ändringarna kan gälla bland annat hållplatser längs rutten, turtidtabellen eller kördagskalendern.

Beställaren och trafikidkaren kan sinsemellan komma överens om ändringar som gäller avtalstrafik som tillhandahålls av myndigheten, och då behöver man inte göra någon skild anmälan i NAP-tjänsten. Myndigheterna i angränsande områden kan också diskutera sinsemellan om ändringar i avtalstrafiken.

Hur lämnar man uppgifterna om ändringar?

Ändringarna meddelas:

  • använd blanketten som finns i NAP-tjänsten. Läs detaljerade instruktioner här.

Det tas inte ut någon hanteringsavgift för att meddela ändringar på blanketten och man får inte heller ta ut någon avgift av Trafikverket för användningen av ett maskinläsbart gränssnitt.

Tilläggsuppgifter:

Trafikverket: NAP-tjänstekatalogen
e-post: joukkoliikenne@trafikverket.fi
NAP Helpdesk: tfn 029 534 3434

Trafi: Öppnande av mobilitetstjänsters data (i frågor som gäller annat än NAP-tjänstekatalogen) Mobilitetstjänstens uppgifter öppnas 1.1.2018 (på finska)
e-post: liikkumispalveluidentiedot@trafi.fi
tfn 029 534 5050

Kommunikationsverket:
Lippu-projektet

 

Sidan uppdaterad 22.10.2018