Lagen om transportservice möjliggör flexibla resekedjor

Lagen om transportservice (transportservicelagen) skapar förutsättningarna för digitalisering av trafiken och gör det lättare att betrakta transportsystemet ur ett helhetsperspektiv.  Avsikten är att olika transporttjänster, som t.ex. taxi och tågresor, ska kunna sammanlänkas till resekedjor.  Samtidigt blir det lättare för nya företag att ta sig in på marknaden och bestämmelserna inom branschen förenklas.  Lagen om transportservice träder stegvis i kraft i tre faser.  De första bestämmelserna trädde i kraft 1.1.2018.  På kommunikationsministeriets webbsidor finns mer information om hur lagprojektet framskrider.

Ändrade skyldigheter för tjänsteleverantörer och myndigheter

För att uppnå smidiga intermodala resekedjor krävs det att uppgifterna om t.ex. rutter, hållplatser, tidtabeller och betalningssystemen är interoperabla.  För att möjliggöra detta, ålägger lagen om transportservice tjänsteleverantörerna att öppna upp sin väsentliga information om mobilitetstjänster via ett öppet gränssnitt.  Samtidigt ska de som tillhandahåller mobilitetstjänster och kombinationstjänster ges tillgång till biljett- och betalningssystemens försäljningsgränssnitt. Genom att bättre utnyttja delade data och datalager skapas förutsättningar för nya affärsidéer.

Då den första fasen av lagen om transportservice trädde i kraft 1.7.2018, kommer det att höra till Trafikverkets viktigaste uppgifter att: 

  • erbjuda en gränssnittskatalog och ett digitaliseringsverktyg för att öppna upp väsentlig information (från och med 1.1.2018)
  • följa med utbudet och efterfrågan på mobilitetstjänster        
  • samordna utvecklingen av mobilitetstjänster

Dessutom deltar Trafikverket i samarbetet inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde för att främja interoperabla biljett- och betalningssystem. Läs mer om projektet Lippu på Kommunikationsverkets webbsidor.

Lagen om transportservice medför ändringar i trafiktillstånden. Enligt lagen om transportservice fungerar Trafiksäkerhetsverket som tillstånds- och övervakningsmyndighet. Mer detaljerad information om tillstånden finns på Trafiksäkerhetsverkets webbsidor.

Andra länkar

Sidan uppdaterad 03.07.2018