Mobilitet som tjänst (MaaS)

Genom tjänstefiering av mobiliteten vill man utveckla trafikförbindelserna till en flexibel och enhetlig helhet som är lätt för kunden att använda.

$curSection.bigImageAltText.data

Förenklat innebär detta t.ex. att kunden kan åka från dörr till dörr med en och samma avgift och biljett. Inom den tjänstefierade trafiken samverkar transportsätten så smidigt att man kan ändra resplanerna under resans gång. Detta är möjligt eftersom informationen följer med kunden och varan även om mobilitetssättet ändras.

Finland går i spetsen för att utveckla tjänstefieringen av mobiliteten och bidrar starkt till att främja MaaS-tänkandet i Europa och runt om i världen. Myndigheterna skapar förutsättningarna för tjänstefieringen av mobiliteten. De olika riktlinjerna och bestämmelserna anger ramarna för miljön och andan i vilken framtidens tjänster produceras.

Trafikverkets uppgift är att bidra till att det i Finland skapas en miljö där det är möjligt att utveckla säkra, fungerande och lönsamma trafiktjänster och att lansera dem på marknaden. I praktiken innebär detta t.ex. att man deltar i utformningen av nationella riktlinjer och strategier för mobilitet, gör investeringar i infrastruktur, öppnar Trafikverkets data för dem som utvecklar tjänsterna samt erbjuder experthjälp i projekt för att utveckla mobilitetstjänster. Det är ändå på företagens initiativ och på marknadens villkor som de egentliga mobilitetstjänsterna utvecklas och produktifieras. 

Sidan uppdaterad 18.09.2017