Lagstiftningen

Transportservicelagen (320/2017) träder i kraft 1.7.2018 och upphäver kollektivtrafiklagen. Mera information om lagförändringen följer senare.

Verksamhetsförutsättningarna för busstrafiken bestäms i den nationella kollektivtrafiklagen (869/2009) och EU:s trafikavtalsförordning (1370/2007). För transport av personer yrkesmässigt mot ersättning behövs alltid ett kollektivtrafiktillstånd enligt kollektivtrafiklagen.

Kollektivtrafiklagen och EU:s trafikavtalsförordning trädde i kraft i slutet av 2009. I kollektivtrafiklagen togs i bruk en övergångsperiod på tio år, under vilken man stegvis går över till att ordna trafiken enligt den nya lagen. Linjetrafiktillstånden enligt den gamla persontrafiklagen ändrades till s.k. trafikeringsavtal för övergångsperioden som går ut stegvis mellan 2014 och 2019. I EU:s trafikavtalsförordning bestäms i vilken utsträckning den offentliga makten kan blanda sig i marknaderna för att trygga kollektivtrafiktjänsternas mängd och kvalitet.

Enligt kollektivtrafiklagen svarar de behöriga myndigheterna för att ordna kollektivtrafiken. De behöriga myndigheterna består av de nio närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centraler) samt 26 kommunala myndigheter. De behöriga myndigheterna fastställer servicenivån för kollektivtrafiken inom det egna området och bestämmer hur trafiktjänsterna ordnas. De kan ordnas antingen på marknadsvillkor eller genom konkurrensutsättning enligt EU:s trafikavtalsförordning.

Trafiken ska konkurrensutsättas enligt upphandlings- och kollektivtrafiklagstiftningen om man inte uppnår en tillräcklig servicenivå på marknadsvillkor och det används offentligt understöd för trafiktjänsterna. De behöriga myndigheterna beslutar självständigt om vilket biljett- och betalningssystem som används i kollektivtrafiken inom området samt beslutar om biljettpriserna.

För trafiken, som fungerar på marknadsvillkor, behövs ett kollektivtrafiktillstånd eller ett tillstånd för linjebaserad trafik. I trafik på marknadsvillkor bestämmer trafikidkaren självständigt priset på biljetterna.

Sidan uppdaterad 30.11.2017