Automatiserad trafik

Den ökande automatiseringen är en central trend som i framtiden kommer att påverka hela transportsystemet.

Automatiserad trafik kan på ett avgörande sätt öka säkerheten och smidigheten i trafiken och få trafikströmmarna att löpa bättre. Trafikverket främjar automatiseringen inom såväl väg-, järnvägs- som sjötrafiken. De olika färdsätten måste alla fungera effektivt för att nivån på personresorna och logistikkedjorna ska kunna höjas. 

Sidan uppdaterad 18.09.2017