Vägstatistik 2016

Vägstatistiken (FOS) är en årligen publicerad basstatistik i form av tidsserier som områdesvis beskriver vägarnas och trafikens tillstånd i landsvägsnätet.

Sidan uppdaterad 28.06.2018