Statistik

Trafikverket framställer statistik i anknytning till trafik och trafikleder.

Trafikverket framställer statistik över järnvägs-, väg- och sjötrafik. Den är en del av Finlands officiella statistik (FOS), som utgör en heltäckande samling statistik över utvecklingen och situationen i samhället.

Några aktuell transportstatistik

 

 

 

Sidan uppdaterad 22.12.2017