Trafikinformation

Senaste vägarbeten, störningar samt våra väglagskameror.
Trafikläget
Navigationsvarningar på farleder
Navigationsvarningar
Trafikverkets nyheter
 
18.9.2017 kl 11.27

Kundundersökning: Privatpersoner nöjdare med vintervägunderhållet än yrkesförare

Förra vintern ökade privatpersonernas tillfredsställelse med vintervägunderhållet medan den sjönk för den tunga trafikens del. Största delen av förarna ansåg att vinterns hastighetsbegränsningar och vinterdäckstvånget för den tunga trafiken är nödvändiga. Bland annat detta framgick av kundundersökningen som Trafikverket låtit göra.

Läs mer
 
19.10.2017 kl 15.08

Kari Wihlman ny generaldirektör för Trafikverket fr.o.m. den 1 januari 2018

Statsrådet har den 19 oktober 2017 utnämnt vicehäradshövding Kari Wihlman till generaldirektör för Trafikverket. Wihlmans mandatperiod är fem år och börjar den 1 januari 2018.

Läs mer
 
24.8.2017 kl 12.11

Ökningstakten för eftersatt underhåll av transportnätet har avstannat

Det extra anslaget på 600 miljoner euro för att minska på transportnätets reparationsskuld har gett effekter redan första året. Åren 2016 - 2019 ska anslaget användas för att reparera trafikleder som tjänar pendeltrafiken och näringslivets transporter samt förbättrar trafiksäkerheten.

Läs mer

Läs också

 

Statistik

Trafikverket framställer statistik i anknytning till trafik och trafikleder.

Läs mer

Forskning och utveckling

Trafikverkets FoU-funktioner gör det möjligt att skapa innovationer och metoder för att utveckla verksamheten.

Läs mer

Trafiksystemet

Trafiksystemet består av trafiklederna, person- och godstrafiken samt olika system som styr trafiken. När markanvändningen och trafiksystemet planeras beaktas människornas och näringslivets behov.

Läs mer