Leverantörsfakturor till Trafikverket

Trafikverket hanterar och arkiverar sina leverantörsfakturor i elektronisk form. Därför ber vi alla leverantörer skicka sina fakturor till oss som e-fakturor via statens faktureringstjänst för elektroniska fakturor: OpusCapita Group Ab. (EDI-kod enligt det verksamhetsområde som beställaren meddelat).

EDI-koder (nödvändig information i e-fakturor)

0037101054710910 Generaldirektör, kommunikation och samhällsansvar
0037101054710930 Planering och projekt
0037101054710940 Trafikledshållning
0037101054710950 Trafik och information
0037101054710960 Verksamhetsstyrning
0037101054710031 Trafikledshållning/Kirsi Aalto
0037101054710032 Planering och projekt/ Anita Harju
0037101054710033 Planering och projekt/ Hannele Jäppinen
0037101054710034 Planering och projekt/ Susanna Asikainen
0037101054710041 Trafikledshållning/ Kari Eväsoja
0037101054710042 Trafikledshållning/ Pia Saarinen

Koderna för banhållningens konsulter finns längst ned på sidan. 

OpusCapita Group Oy:s operatörskod är 003710948874.

Trafikverkets FO-nummer: 1010547-1 och momsnummer: FI10105471.

Fakturor i pappersform accepteras bara i undantagsfall:

  • Leverantören saknar FO-nummer/eller e-postadress, varför det inte är möjligt att fakturera via portalen för statens faktureringstjänst
  • Leverantören är en privatperson
  • Det är fråga om en utländsk leverantör som inte har möjlighet att använda portalen för statens faktureringstjänst.

I sådana undantagsfall ska både brevet och fakturan adresseras till:

Trafikverket
Verksamhetsområde/Avdelning/Enhet
PB 96230
01051 FAKTUROR


Alla fakturor adresserade till Trafikverket måste ha en kundreferens, där namnet på personen som handlägger fakturan och övriga referenser framgår. Vänligen meddela kundreferensen såsom den uppgivits i avtalet/beställningen.

Utöver de uppgifter som anges ovan ska även byggplatsnyckeln anges i referensuppgifterna för fakturor för avtal och beställningar som omfattas av skyldigheten att lämna information vid byggande.

I adressfältet ska utöver ämbetsverkets namn också verksamhetsområdet (t.ex. planering och projekt, trafikledshållning, trafik och information, verksamhetsstyrning eller generaldirektör, kommunikation och samhällsansvar, strategi) samt avdelningen och enheten anges. Som fysisk adress i adressfältet används: PB 33, 00521 HELSINGFORS.

Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda den tillsvidare avgiftsfria e-faktureringstjänsten (Supplier Portal) som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura. Anvisningar om inloggningen på och användningen av e-faktureringstjänsten finns på adressen:

Statskontoret/Nätfakturering

I frågor gällande användningen får ni hjälp från Basware Supplier Portals användarstöd, tfn 0600 97 373.

Vi tar också emot elektroniska bilagor till e-fakturorna. Bilagorna ska helst sändas i pdf-format.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post.


Konsulter för Trafikverkets trafikledshållning och projekt (banhållning)

NÄTFAKTUROR/ EDI-KOD

0037101054710019 Trafikverket/ Ahma insinöörit Oy

0037101054710015 Trafikverket/ CC Infra Oy

0037101054710011 Trafikverket/ Proxion Oy

0037101054710002 Trafikverket/ Ramboll CM Oy,
Förvaltningsfakturor från Uleåborgsområdet
0037101054710009 Trafikverket/ Ramboll CM Oy,
Investeringsfakturor från Uleåborg
0037101054710003 Trafikverket/ Ramboll CM Oy,
Förvaltningsfakturor från Tammerforsområdet

0037101054710008 Trafikverket/ Ramboll CM Oy,
Investeringsfakturor från Tammerfors

0037101054710004 Trafikverket/ Ramboll CM Oy,
Förvaltningsfakturor från Kouvolaområdet

0037101054710007 Trafikverket/ Ramboll CM Oy,
Investeringsfakturor från Kouvola

0037101054710018 Trafikverket/ Ramboll CM Oy, Seinäjoki

0037101054710006 Trafikverket/ Ramboll CM Oy, Vanda

0037101054710012 Trafikverket/ Ramboll Infrapalvelut Oy

0037101054710010 Trafikverket/ Rejlers Oy

0037101054710005 Trafikverket/ RR-Management Oy

0037101054710021 Trafikverket/ SWECO PM Oy/ EDI 21

Sidan uppdaterad 09.10.2017