HELRA - Helsingfors bangård

Pågående projekt

Trafikverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland.  

HELRA

Trafikverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland. 

Inom projektet ändras spåren på Helsingfors bangård så att de bättre svarar mot den ökade trafikmängden. HELRA-projektet effektiverar verksamheten på Helsingfors bangård och minskar tågens störningskänslighet. Efter slutfört projekt kan tågkapaciteten mellan Helsingfors och Böle ökas från 74 tåg till nästan 90 tåg i timmen.

Under ett dygn innebär detta en ökning på 200 tåg. Kostnaderna för ändringarna på bangården beräknas uppgå till 60 miljoner euro. Byggnadsplaneringen erhåller TEN-T finansiering. HELRA-projektet blir klart 2020.

Betydande ändringar i närtågstrafiken 24.6–5.8.

Vissa tåg trafikerar inte mellan Helsingfors och Böle
Banarbetena för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik från juni till augusti 2018. De yttersta spårparen på bangården är turvis ur bruk. Arbetena orsakar ändringar gällande avgångsspåren i Böle. Mer detaljerad information om ändringarna i tidtabellen fås senare via HRT:s tjänst Reseplaneraren (www.reittiopas.fi) och VR:s sökfunktion (www.vr.fi).

24.6–17.7
Ändringarna som berör I, P, N och K-tågen gäller från sönntag 24.6 kl. 22:00
till tistag 17.7 kl. 5:00

Närtågstrafiken i riktning mot Helsingfors:
o Dagtid är Böle ändstation för K- och N-tågen från Kervo.
o Nattetid går I-, N-, P- och T-tågen som vanligt till Helsingfors centralstation.
o Dagtid är Böle ändstation för P-tågen som avgår från flygplatsen.  I-tågen går som vanligt ända till Helsingfors centralstation.
o Övriga när- och fjärrtåg trafikerar normalt.

Passagerare som reser till Helsingfors kan byta tåg antingen i Böle eller tidigare i Dickursby.

Närtågstrafiken i riktning från Helsingfors:
o Dagtid är Böle avgångsstation för K- och N-tågen till Kervo.
o Nattetid avgår I-, N-, P- och T-tågen som vanligt från Helsingfors centralstation.
o I-tågen till flygplatsen avgår dagtid från Böle station.  P-tågen till flygplatsen avgår som vanligt från Helsingfors centralstation.
o Övriga när- och fjärrtåg trafikerar normalt.

17.7–5.8  Ändringarna som berör L, A, P och I-tågen gäller från tisdag 17.7 kl. 23:00
till sönntag 5.8 kl. 5:00


Närtågstrafiken i riktning mot Helsingfors:
o Dagtid är Böle ändstation för I-tågen som avgår från flygplatsen. P-tågen från flygplatsen går som vanligt till Helsingfors centralstation.
o Nattetid går A-, I-, L- och P-tågen som vanligt till Helsingfors centralstation
o A-tågen trafikerar mer sällan, med 30 minuters intervall ända till Helsingfors.
o A- och L-tågen stannar inte i Ilmala. Dagtid stannar I-tågen normalt i Ilmala.
o Övriga när- och fjärrtåg trafikerar normalt.

Passagerare som reser till Helsingfors kan byta tåg antingen i Böle eller tidigare i Hoplax.

Närtågstrafiken i riktning från Helsingfors:
o P-tågen till flygplatsen avgår dagtid från Böle. I-tågen till flygplatsen avgår som vanligt från Helsingfors centralstation.
o Nattetid avgår A-, I-, L- och P-tågen som vanligt från Helsingfors centralstation
o A-tågen trafikerar mer sällan, med 30 minuters intervall ända från Helsingfors.
o A-  och L-tågen stannar inte i Ilmala. Dagtid stannar P-tågen som vanligt i Ilmala.
o Övriga när- och fjärrtåg trafikerar normalt.
Mer information om trafikavvikelserna:     
HRT, Joona Packalen, joona.packalen@hsl.fi, tfn 040 573 1283
VR Lähiliikenne, VR Group mediadesk, viestinta@vr.fi, tfn 0307 0123

Mer information om HELRA-projektet:
Trafikverket, Pekka Rautoja, pekka.rautoja@trafikverket.fi, tfn 029 534 3829
Sidan uppdaterad 26.04.2018