HELRA - Helsingfors bangård

Pågående projekt

Trafikverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland.  

HELRA

Trafikverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland. 

Inom projektet ändras spåren på Helsingfors bangård så att de bättre svarar mot den ökade trafikmängden. HELRA-projektet effektiverar verksamheten på Helsingfors bangård och minskar tågens störningskänslighet. Efter slutfört projekt kan tågkapaciteten mellan Helsingfors och Böle ökas från 74 tåg till nästan 90 tåg i timmen. Under ett dygn innebär detta en ökning på 200 tåg. Kostnaderna för ändringarna på bangården beräknas uppgå till 60 miljoner euro. Byggnadsplaneringen erhåller TEN-T finansiering. HELRA-projektet blir klart 2020.

Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik 25.6.-4.8.

Ändringar i närtågstrafiken 25.6-16.7 orsakar ändringar gällande K, N, I och P-tågen:

Den första etappen av förbättringsarbetet på Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik 25.6 – 16.7. Arbetet orsakar ändringar gällande K, N, I och P-tågen. Vissa tåg trafikerar inte dagtid mellan Helsingfors och Böle. Avgångsspåren i Böle kan också ändras, så det lönar sig att alltid kontrollera plattformen då man väljer tåg. Nattågen, övriga närtåg och fjärrtågen trafikerar normalt.

K-tåget:
K-tågens avgångs- och ändstation är Böle. K-tåget går inte mellan Helsingfors och Böle.

N-tåget:
Dagtid är N-tågens avgångs- och ändstation Böle. N-tåget går inte dagtid mellan Helsingfors och Böle.

 • Från måndag till fredag avgår N-tågen undantagsvis från Böle kl. 6.00 –20.02.
  N-tågen som avgår från Kervo kl. 5.59–20.59 har Böle som ändstation.
 • På lördagen avgår N-tågen undantagsvis från Böle kl. 8.12–20.02.
  N-tågen som avgår från Kervo kl. 7.29–20.59 har Böle som ändstation.
 • På söndagen avgår N-tågen undantagsvis från Böle kl. 11.12–19.47.
  N-tågen som avgår från Kervo kl. 10.29–20.59 har Böle som ändstation.

I- och P-tågen till och från Flygplatsen (Ringbanan):
Från Flygplatsen går endast I-tåget ända fram till Helsingfors. P-tåget går från Helsingfors till Flygplatsen.

 • Från måndag till fredag avgår I-tågen undantagsvis från Böle kl. 7.06–21.40.
  P-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 5.31–19.11 har Böle som ändstation.
 • På lördagen avgår I-tågen undantagsvis från Böle kl. 8.21–21.40.
  P-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 7.56–19.11 har Böle som ändstation.
 • På söndagen avgår I-tågen undantagsvis från Böle kl. 11.06–21.40.
  P-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 10.41–19.11  har Böle som ändstation.

Ändringar i närtågstrafiken 18.7-4.8 orsakar ändringar gällande I, P, L och A-tågen:

Den andra etappen av förbättringsarbetet på Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik 18.7-4.8. Arbetet orsakar ändringar gällande I, P, L och A-tågen. Vissa tåg trafikerar inte dagtid mellan Helsingfors och Böle. Avgångsspåren i Böle kan ändras, så det lönar sig att alltid kontrollera plattformen då man väljer tåg. Nattågen, övriga närtåg och fjärrtågen trafikerar normalt.

 • A och L-tågen stannar inte alls i Ilmala.
 • Dagtid är P-tågets avgångsstation Böle gällande tågen mot Myrbacka och flygstationen.
 • Ändstation för I-tågen från flygstationen via Myrbacka och Hoplax är Böle.
 • I och P-nattågen stannar inte alls i Ilmala.

I och P-tågen till och från Flygplatsen (Ringbanan):
Från Flygplatsen går endast P-tåget via Dickursby ända fram till Helsingfors. I-tåget går från Helsingfors via Dickursby till Flygplatsen.

 • Från måndag till fredag avgår P-tågen undantagsvis från Böle kl. 6.08–21.57.
  I-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 5.14–21.19 har Böle som ändstation.
 • På lördagen avgår P-tågen undantagsvis från Böle kl. 8.08–21.57.
  I-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 7.34–21.19 har Böle som ändstation.
 • På söndagen avgår P-tågen undantagsvis från Böle kl. 10.23–21.57.
  I-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 9.44–21.19 har Böle som ändstation.

A och L-tågen:
A-tågen trafikerar mer sällan, med 30 minuters intervall, mellan Alberga och Helsingfors. A och L-tågen stannar inte alls i Ilmala under förbättringsarbetet. Till Ilmala kommer man till exempel genom att byta till ett I eller P-tåg i Hoplax eller Böle. Nattetid kan man ta busslinje 23 eller 23N från Böle till Ilmala.

Mer information om trafikavvikelserna:     
HRT, Joona Packalen, joona.packalen@hsl.fi, tfn 040 573 1283
VR Lähiliikenne, VR Group mediadesk, viestinta@vr.fi, tfn 0307 0123

Mer information om HELRA-projektet:
Trafikverket, Pekka Rautoja, pekka.rautoja@trafikverket.fi, tfn 029 534 3829
Sidan uppdaterad 29.06.2018