Saima kanal

Den viktigaste av Finlands kanaler är Saima kanal som är 43 km lång och sammanbinder Saimens vattendrag med Finska viken. Nästan hälften av Saima kanal går igenom det arrenderade ryska området. Kanalens åtta slussar manövreras från fjärrstyrningscentralerna i Mälkiä och Brusnitjnoje.

$curSection.bigImageAltText.data

Med fritidsbåt genom Saima kanal

De nya instruktionerna för fritidsbåtar publiceras innan seglationssäsongen inleds (obs. ingen förhandsanmälan behövs).

Med fritidsbåt genom Saima kanal 2017

Anmälan: Fartyg genom Saima kanal (zip)

Anmälan: Fartyg till Vyborg (zip)

Fritidsbåtar befriade från tillståndsavgift för Saima kanal

Från början av seglationssäsongen 2012 uppbärs ingen tillståndsavgift av fritidsbåtar som seglar genom Saima kanal.

Sidan uppdaterad 16.05.2017