Underhåll av bannätet

Det finska bannätet hålls framkomligt hela tiden, vilket förutsätter kontinuerligt underhåll. Hit hör granskningar, regelbunden service, reparation av fel och på vintern snöarbeten.

$curSection.bigImageAltText.data

De olika delarna av banan hålls användbara under hela deras livscykel. Åtgärder vidtas på överbyggnader (räls, sliprar, växlar och ballast), underbyggnader, plankorsningar, broar, trafikstyrnings- och säkerhetsanordningar, kontaktlednings- och starkströmsanordningar och markområden.

Behovet av reparationsåtgärder kommer fram när banorna granskas och deras skick följs upp. Åtgärderna vidtas för att bannätet ska hållas i ursprungligt skick. Till exempel sliprar byts ut vid behov, liksom också sliten räls i kurvor och växlarnas slitna delar. Dessutom förnyas delar i olika system (t.ex. säkerhetsanordningars komponenter).

Granskningarna av bannätets skick samt drifts- och underhållsåtgärderna på bannätet kräver såväl specialkompetens som specialutrustning och -materiel.  Trafikverket konkurrensutsätter drifts- och underhållsutförarna.

Sidan uppdaterad 26.10.2015