Vision, strategi och värderingar

Trafikverkets verksamhetsidé är att möjliggöra fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. Verksamhetsidén utgör grunden för verkets strategi.

Strategi

Strategin är vårt gemensamma uttryck för den framtid vi strävar efter och de mål vi förverkligar för att bygga upp vår framtid. Strategin fungerar som ett verktyg för ledarskap, styr den långsiktiga planeringen av verksamheten och skapar en röd tråd för hur verksamheten ska utvecklas systematiskt.

Trafikverkets strategi tar sikte på framtiden och på att uppnå visionen för 2025 "Smarta leder och intelligent trafik - för dig". De strategiska mål som ställts för att uppnå visionen visar den rätta riktningen för vår verksamhet och vårt beslutsfattande.

Trafikverkets strategiska mål:

 • Nytt ekosystem för trafik och mobilitet
   
 • Tillförlitliga digitala tjänster och effektivare verksamhet
   
 • En säker och fungerande infrastruktut utgör grunden för tjänsterna
   
 • Kompetenta människor och en ny skapande kultur
   

Strategiska mål med beskrivningar

Smarta leder och intelligent trafik - för dig

(PÅ FINSKA)

Värderingarna

Värderingarna beskriver de principer som vi inom vår organisation anser vara viktiga. De utgör grunden för vår verksamhet och styr vårt beslutsfattande. 

Trafikverkets värderingar:

Djärvt sakkunnig

 • Vi söker öppet efter alternativ och nya idéer.
 • Vi lär oss genom försök och misstag.
 • Vi verkar öppet och transparent.
 • Tilltron till sakkunskap är grunden för vår verksamhet.

Samarbete ger resultat

 • Vi strävar mot gemensamma mål som en enad grupp.
 • Vi uppnår resultat tillsammans med vårt nätverk.
 • Vi verkar effektivt och produktivt.

För samhällets bästa

 • Vi verkar ansvarsfullt med tanke på kommande generationer.
 • Vi känner till våra kunders behov.
 • Helhetsbilden av framtidens trafik styr vårt arbete.

 

Sidan uppdaterad 11.03.2016