E18 Fredrikshamn - Vaalimaa

Pågående projekt

Projektet E18 Fredrikshamn–Vaalimaa består av en 32 kilometer lång, ny motorväg och andra vägregleringar i anknytning till den. Den aktuella vägsträckan är den sista delen av E18-motorvägen som går genom Finland från Åbo till östgränsen. Den nya vägen byggs norr om nuvarande riksväg 7. 

Trafiken vid gränsen

Trafiken vid gränsen Trafikverket samlar in data om mängden fordonstrafik vid landsgränsernas...

Utrikes sjötrafik

Utrikes sjötrafik Statistiken över utrikes sjöfart beskriver gods- och passagerartransporterna samt...

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt Trafikverket är en expertorganisation som ansvarar för vägarna, järnvägarna och...

Förbättrad plankorsningssäkerhet i Hangö

Förbättrad plankorsningssäkerhet i Hangö Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge–Hangö...

Stöd till handelssjöfarten

Stöd till handelssjöfarten Trafikverket beviljar stöd från de årliga anslagen i statsbudgeten för fartyg...

Vintersjöfart

Vintersjöfart Trafikverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till...

Läs mer vintersjöfart

Läs mer Finlands vintersjöfart Instruktioner för aktörerna inom vintersjöfarten 2018-2019 pdf Finlands...

Vinterunderhåll av bannätet

Vinterunderhåll av bannätet Förberedelserna inför järnvägarnas vintersäsong kräver intensivt samarbete. ...
Sidan uppdaterad 16.03.2018