E18 Fredrikshamn - Vaalimaa

Pågående projekt

Projektet E18 Fredrikshamn–Vaalimaa består av en 32 kilometer lång, ny motorväg och andra vägregleringar i anknytning till den. Den aktuella vägsträckan är den sista delen av E18-motorvägen som går genom Finland från Åbo till östgränsen. Den nya vägen byggs norr om nuvarande riksväg 7. 

Informationstjänster

Informationstjänster för kollektivtrafik ...

Publikationer

Trafikverkets publikationer ...

Anvisningar

Anvisningar och meddelanden ...

Utrikes sjötrafik

Utrikes sjötrafik Statistiken över utrikes sjöfart beskriver gods- och passagerartransporterna samt...

Se också

Se också Sjökort 2018 Gällande upplagor ...

Trafiken vid gränsen

Trafiken vid gränsen Trafikverket samlar in data om mängden fordonstrafik vid landsgränsernas...

Sju skäl till varför du inte får gå på järnvägsspåret

Sju skäl till varför du inte får gå på järnvägsspåret Publicerad 5.10.2018 När du...

Muddringsarbete pågår i Karleby farled (14 m)

Muddringsarbete pågår i Karleby farled (14 m) Publicerad 05.10.2018 ...

Hankeprosessi ruotsi

Utgångspunkter för planeringen Planeringen av trafikleder är samhällsplanering, där planeringen av...

Förbättrad plankorsningssäkerhet i Hangö

Förbättrad plankorsningssäkerhet i Hangö Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge–Hangö...

Förbättrad plankorsningssäkerhet i Lojo

Förbättrad plankorsningssäkerhet i Lojo Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge–Hangö...
Sidan uppdaterad 16.03.2018