E18 Fredrikshamn - Vaalimaa

Pågående projekt

Projektet E18 Fredrikshamn–Vaalimaa består av en 32 kilometer lång, ny motorväg och andra vägregleringar i anknytning till den. Den aktuella vägsträckan är den sista delen av E18-motorvägen som går genom Finland från Åbo till östgränsen. Den nya vägen byggs norr om nuvarande riksväg 7. 

Mera information Nap

Mera information NAP tjänsten www.finap.fi  (välj SE i övre kanten) Anvisningarna Kontakt: ...

Trafiken vid gränsen

Trafiken vid gränsen Trafikverket samlar in data om mängden fordonstrafik vid landsgränsernas...

Vessel Traffic Services

Vessel Traffic Services - Fartygstrafikservice Bestämmelserna om fartygstrafikservicen finns i Lagen om...

Utrikes sjötrafik

Utrikes sjötrafik Statistiken över utrikes sjöfart beskriver gods- och passagerartransporterna samt...

NAP Meddelanden

Meddelanden ANVISNING: Spara information om taxitrafik i NAP-tjänsten Meddelande om ändringar i regelbunden...

Rv 5 S:t Michel–Juva

  Rv 5 S:t Michel–Juva Pågående projekt ...
Sidan uppdaterad 16.03.2018