E18 Fredrikshamn - Vaalimaa

Pågående projekt

Projektet E18 Fredrikshamn–Vaalimaa består av en 32 kilometer lång, ny motorväg och andra vägregleringar i anknytning till den. Den aktuella vägsträckan är den sista delen av E18-motorvägen som går genom Finland från Åbo till östgränsen. Den nya vägen byggs norr om nuvarande riksväg 7. 

Vintersjöfart

Vintersjöfart Trafikverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till...

Saima kanal

Saima kanal Den viktigaste av Finlands kanaler är Saima kanal som är 43 km lång och sammanbinder Saimens...

HELRA - Helsingfors bangård

  HELRA - Helsingfors bangård Pågående projekt ...

Digiroad - Data

Data Data som ingår i Digiroad är trafiknätverkets mittlinjesgeometri, egenskapsdata som gäller trafik...

Facebook

Katso myös Följ projektet på Facebook  ...

Luumäki-Imatra

  Luumäki-Imatra Banprojekt Pågående projekt ...

Utrikes sjötrafik

Utrikes sjötrafik Statistiken över utrikes sjöfart beskriver gods- och passagerartransporterna samt...

NAP Meddelanden

Meddelanden Du som tillhandahåller parkeringstjänster – du har väl redan fyllt i din information? Du som ansvarar...

Vägmärken

Vägmärken Trafikverket ansvarar för vägmärkena på landsvägarna. ...
Sidan uppdaterad 16.03.2018