E18 Fredrikshamn - Vaalimaa

Pågående projekt

Projektet E18 Fredrikshamn–Vaalimaa består av en 32 kilometer lång, ny motorväg och andra vägregleringar i anknytning till den. Den aktuella vägsträckan är den sista delen av E18-motorvägen som går genom Finland från Åbo till östgränsen. Den nya vägen byggs norr om nuvarande riksväg 7. 

Vintersjöfart

Vintersjöfart Trafikverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till assistansen av vintersjöfarten och för...

Information om Trafikläget

Information om Trafikläget Trafikläget-tjänsten visar...

Farledskort

Farledskort Farledskorten innehåller information för farledsanvändarna om farlederna och de hamnar de leder till. ...

Mera information Nap

Mera information NAP tjänsten www.finap.fi  (välj SE i nedre kanten) Kontakt: joukkoliikenne@fta.fi NAP...

Trafiken vid gränsen

Trafiken vid gränsen Trafikverket samlar in data om mängden fordonstrafik vid landsgränsernas gränsövergångsställen. Data samlas in via...

Väsentlig information enligt lagen om transportservice

Mobilitetstjänstkatalogen (NAP) har öppnats Enligt lagen om transportservice ska de...

Digiroad - Dokument

Dokument På denna sida finns länkar till alla Digiroad dokument och bilagor. ...

Utrikes sjötrafik

Utrikes sjötrafik Statistiken över utrikes sjöfart beskriver gods- och passagerartransporterna samt transportarbetet sjövägen mellan...

För media

För media Trafikverkets kommunikation hjälper dig hitta rätt information och expert. ...

Transportservicelagen

Lagen om transportservice möjliggör flexibla resekedjor Lagen om transportservice...

Organisationen

Organisationen Trafikverkets organisation består av fyra verksamhetsområden och av funktionen Kommunikation och samhällsansvar som...
Sidan uppdaterad 26.10.2015