E18 Fredrikshamn - Vaalimaa

Pågående projekt

Projektet E18 Fredrikshamn–Vaalimaa består av en 32 kilometer lång, ny motorväg och andra vägregleringar i anknytning till den. Den aktuella vägsträckan är den sista delen av E18-motorvägen som går genom Finland från Åbo till östgränsen. Den nya vägen byggs norr om nuvarande riksväg 7. 

Saima kanal

Saima kanal Den viktigaste av Finlands kanaler är Saima kanal som är 43 km lång och sammanbinder Saimens...

Kanaler och broar

Kanaler och broar Trafikverket upprätthåller 31 slusskanaler och Saima kanal, som har åtta slussar....

Fördjupning av Karleby farled och hamn

  Fördjupning av Karleby farled och hamn Pågående projekt ...

I sommar beläggs 3 000 kilometer landsväg

I sommar beläggs 3 000 kilometer landsväg Publicerad 17.05.2018 Sommaren...

Lv 132 Klövskogs omfartsväg

  Lv 132 Klövskogs omfartsväg Pågående projekt ...
Sidan uppdaterad 16.03.2018