Trafikinformation

Senaste vägarbeten, störningar samt våra väglagskameror.
Trafikläget
Navigationsvarningar på farleder
Navigationsvarningar
Trafikverkets nyheter
 
8.3.2018 kl 12.00

Mobilitetsvanorna ändrar sig långsamt, stora regionala skillnader

Enligt en färsk persontrafikundersökning rör sig finländarna ungefär likadant som för 6 år sedan. De regionala skillnaderna mellan mobilitetsvanorna är emellertid stora.

Läs mer
 
7.3.2018 kl 12.43

I fjol kunde 12 grundstötningar förhindras i de finska kustvattnen tack vare sjötrafikledningens snabba ingripande

Finlands farleder för handelsfartyg är smala, livligt trafikerade och fulla med grund. Trots att det finns gott om farliga platser, sker det bara sällan allvarliga olyckor. Det kan man delvis tacka Trafikverkets sjötrafikledning för, som bara i fjol förhindrade 12 grundstötningar.

Läs mer
 
20.12.2017 kl 18.41

Du som producerar persontrafiktjänster – nu kan du spara dina uppgifter i NAP-tjänsten

skyldiga att från 1.1.2018 dela information om de egna tjänsterna med de andra aktörerna inom branschen. Trafikverket upprätthåller NAP-tjänsten som är tillgänglig för tjänsteproducenterna från och med 20.12.2017.

Läs mer

Läs också

 

Statistik

Trafikverket framställer statistik i anknytning till trafik och trafikleder.

Läs mer

Forskning och utveckling

Trafikverkets FoU-funktioner gör det möjligt att skapa innovationer och metoder för att utveckla verksamheten.

Läs mer

Trafiksystemet

Trafiksystemet består av trafiklederna, person- och godstrafiken samt olika system som styr trafiken. När markanvändningen och trafiksystemet planeras beaktas människornas och näringslivets behov.

Läs mer