Ajankohtaista hankkeessa

Valtatie 3:n uuden linjauksen käyttöönotto lähestyy

Julkaistu 13.10.2017

 

Valtatie 3:n uusi, reilun kilometrin mittainen linjaus avataan liikenteelle lokakuussa. Kerromme tieosuuden avauksen tarkan ajankohdan verkkosivuillamme ja Facebookissa pian.

Uusi tielinjaus sijoittuu Maunulantien ja Potilantien välille. Uudelle tielle ohjaavat ajoratamerkinnät sekä vanhan valtatien liittymiskohtien eteen siirtyvät työmaa-aidat. Tieosuus otetaan käyttöön tämänhetkisen suunnitelman mukaisessa aikataulussa, jopa hieman ennakkoon. Uuden tieosuuden varusteita viimeistellään loppuvuodesta 2017 ja niitä jatketaan sekä viher- ja kivitöitä viimeistellään keväällä 2018.

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

Maunulantie suljetaan uuden vt 18:n kohdalta

Julkaistu 2.10.2017

Maunulantie suljetaan tiistaina 3.10. lopullisesti rakenteilla olevan uuden vt 18:n kohdalta.

Maunulantien pohjoisosaan kuljetaan jatkossa Asematien ja eteläosaan uuden korvaavan väylän kautta. Myös kevyt liikenne käyttää väliaikaisesti uutta vt 3:lle rinnakkaista väylää. Kevyt liikenne siirtyy käyttämään uutta kevyen liikenteen väylää lokakuun loppupuolella, kun valtatien uusi linjaus otetaan käyttöön.

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

Kevyen liikenteen väylät syksyllä 2017

Julkaistu 23.8.2017

Työt työmaalla aiheuttavat pieniä muutoksia kevyen liikenteen reitteihin. Lyhyt pätkä Kyröntien kevyen liikenteen väylää on toistaiseksi pois käytöstä. Alikulut Kyröntiellä ja Vaasantiellä ovat käytössä ja takaavat turvallisen kulkemisen!

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

Laihian kohdan tiehankkeessa uusiomateriaalina lentotuhkaa

Julkaistu 15.6.2017

Laihian kohdan tiehankkeessa hyödynnetään uusiomateriaalina lentotuhkaa Maunulan eritasoliittymän sillan tulopenkereissä. Lentotuhkan käyttö alkaa maanantaina 5.6.2017, ja työ kestää arviolta 1,5 kuukautta. Tuhkaa ei käsitellä sateisella säällä, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia alkuperäiseen aikatauluun.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Laihian kohdan tiehankkeelle lentotuhkan hyötykäyttöön ympäristöluvan, jonka edellytyksenä on laajat taustatutkimukset. Esimerkiksi alueen pohjavesiä tutkitaan tarkoin ennen tuhkan käyttöä ja jälkiseuranta jatkuu vähintään kaksi vuotta. Lentotuhka syntyy kivihiilen polttoprosessin sivutuotteena. Uusiomateriaalien käytöllä säästetään luonnon kiviainesvaroja ja neitseellistä ympäristöä.

Materiaalina lentotuhka tiivistyy hyvin ja on erittäin kantavaa. Sen etuja on myös tiivistettynä tapahtuva itselujittuminen. Vaatimuksena on, että tuhkan teknisen laadun täytyy täyttää käyttökohteen rakennekerrosmateriaaleille asettamat tekniset laatuvaatimukset, joita ovat muun muassa lujuustaso, kantavuus, rasituskestävyys ja routakestävyys.

Lentotuhka on kostutettua, joten se ei pölyä kuljetuksen tai maarakennustyön aikana. Tuhka toimitetaan työmaalle valmiina käyttökohteeseen soveltuvassa muodossa Vaskiluodon Voiman Vaasan kivihiilivoimalaitoksesta. Tuhka kapseloidaan sillan penkereen rakenteeseen, eli tuhkan alla on kangasta sekä valettu betonilaatta ja reunoilla murskevallit. Tuhkapenkereen yläpuolella on vähintään metrin paksuinen pengertäyttö, ja tuhkakerrokset peitetään kokonaisuudessaan murskeella ja lopuksi penger asfaltoidaan. Rakenne estää tuhkan leviämisen ympäristöön ja maaperään.

Tierakentamisessa lentotuhkan hyödyntäminen on Pohjanmaalla edistyksellistä, ja vahvaa näyttöä lentotuhkan käytöstä on sekä hankkeen urakoitsijalla Skanska Infra Oy:lla että teknisellä konsultilla Ramboll Finland Oy:lla. Kyseiset organisaatiot tekivät onnistunutta yhteistyötä myös esimerkiksi Liikenneviraston Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeessa.

Uusiomateriaaleja hyödyntämällä vähennetään maarakentamisessa merkittävästi luonnon kiviainesten ottotarvetta. Tällöin rakentamista kutsutaan uusiomaarakentamiseksi. Uusiomateriaalirakentamisen jatkokehittämisestä on käynnissä valtakunnallinen UUMA2-ohjelma, jossa myös Laihian kohdan hankkeen tilaaja Liikennevirasto on mukana.

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

Siltojen ja alikulkujen rakentamisen aikataulut tarkentuvat

Julkaistu 29.3.2017

Laihian kohdan tiehankkeessa rakennetaan yhteensä seitsemän siltaa. Lisäksi rakennetaan alikulkukäytäviä. Maunulan eritasoliittymän risteyssillan kannen muottityöt ovat parhaillaan käynnissä. Kannen raudoitus alkaa 3.4. ja kestää noin kolme viikkoa. Kannen valu ajoittuu alustavasti huhtikuun viimeiselle viikolle (viikko 17).

Ratikylän risteyssillan telineen teko alkaa huhtikuun ensimmäisellä viikolla (viikko 14). Ratikylän sillan kannen raudoitus aloitetaan toukokuun toisella viikolla (viikko 19) ja sillan valun ajankohta on touko-kesäkuun vaihteessa viikolla 22.

Pohjolan sillan putki asennettiin 23.3. ja Vedenojanluoman sillan putki asennetaan tiistaina 4.4. Myös Maunulan alikulkukäytävän työt alkavat  maaliskuun viimeisellä viikolla. Alhontien sillan putki asennetaan alustavasti huhtikuun ensimmäisellä viikolla, ja Alhontien alikulkukäytävän työt alkavat heinäkuuhun mennessä.

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

Sivu päivitetty 18.10.2017