Ajankohtaista hankkeessa

Liikennevirasto aloittaa tiesuunnitelman laatimisen valtatiellä 3 Hulmin liittymän kohdalla

Julkaistu 8.2.2018

Tiesuunnitelmalla poistetaan mt 17671 liittymä (Hulmin liittymä) valtatielle 3. Liittymä korvataan uudella eritasoliittymällä ja lisäksi tehdään muut tarvittavat tie- ja liittymäjärjestelyt. Tiejärjestelyjen toteuttamisella parannetaan liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja valtatieosuuden yhtenäisyyttä.
 

Talvikuukausien työt keskittyvät valtatie 18:lle

Julkaistu 27.11.2017

Hankkeen työt keskittyvät talvikuukausien aikana valtatie 18:n kohdalle, jonka uusi kahden kilometrin mittainen linjaus avataan liikenteelle vuoden 2018 aikana.

Joulukuussa 2017 tehtäviä töitä ovat vanhan Vaasantien yhdistäminen Kasarmintiehen ja kevyen liikenteen Faaringinsillan siirtäminen uudelle paikalle. Jatkossa kulku Vaasan suunnasta Faaringintielle tapahtuu Kasarmintien ja valtatie 3:n risteyksen kautta, kun tällä hetkellä liikenne kiertää Kauppatien kautta. Uusi yhteys avataan liikenteelle joulukuun aikana. Faaringinsilta siirretään ylittämään Laihianjoki kunnanviraston takaa Napuen puistolle. Paikalla aiemmin ollut Jokivarren puistotien kävelysilta jouduttiin sulkemaan syksyllä 2016 sillan väsymisvaurioiden vuoksi.

Talvikuukausien aikana valtatie 18:n lähettyvillä tehdään vesijohtosiirtoja, laskuojien perkauksia, luiskatöitä ja maastonmuotoiluja sekä valtatie 18:n esikuormitus- ja valaistusrakenteita. Talvella aloitetaan myös Alhon alikulkukäytävän tiejärjestelyjen rakentaminen, jotta alikulku voidaan avata kävelijöille ja pyöräilijöille helmikuussa 2017. Alhon alikulkukäytävä sijoittuu valtatie 18:n uuden linjauksen alle Alhontien länsipuolella, ja se mahdollistaa kevyen liikenteen turvallisen kulkemisen Kyröntieltä Alhontien suuntaan.

Talvikuukausina myös valtatie 3:n läheisyydessä tehdään laskuojien perkauksia sekä Laihian keskustan tuntumassa vesijohdon siirtotöitä, jotka ovat uuden risteyssillan valmistelevia töitä. 

 

Faaringinsilta siirretty käytöstä poistetun Jokivarren puistotien kävelysillan paikalle

Julkaistu 23.11.2017

Uusien liikennejärjstelyjen vuoksi purettavaksi osoitettu Faaringinsilta siirrettiin uudelle paikalle Jokivarren puistotielle, jossa aiemmin sijainnut kävelysilta jouduttiin sulkemaan syksyllä 2016 kannatinpalkeissa havaittujen väsymisvaurioiden vuoksi. Silta siirrettiin uuteen paikkaansa torstaina 23.11. Uusi kevyen liikenteen silta ylittää Laihianjoen kunnanviraston takaa Napuen puistolle, ja se otetaan käyttöön joulukuussa 2017.

Valtatie 3:n uusi linjaus otetaan käyttöön, uuden vt 18:n valmistelut etenevät

Julkaistu 30.10.2017

Hankkeessa saavutetaan merkittävä vaihe, kun reilun kilometrin mittainen uusi valtatie 3:n linjaus Potilantien ja Maunulantien välillä otetaan käyttöön tiistaina 31.10.2017. Uudelle tielle ohjaavat ajoratamerkinnät sekä vanhan valtatien liittymiskohtien eteen siirtyvät työmaa-aidat. 

Vanha valtatieosuus jää edelleen palvelemaan sen varrella asuvien kiinteistöille ajoa. Osittain vanha valtatie muuttuu kevyen liikenteen väyläksi. Vanhalle valtatieosuudelle liikenne kulkee jatkossa Faaringintien kautta. Uuden linjauksen myötä poistuu myös valtatieltä liittymä Maunulantielle.

Uusi linjaus otetaan käyttöön tämänhetkisen suunnitelman mukaisessa aikataulussa, jopa hieman ennakkoon. Tieosuus oli määrä avata liikenteelle vuoden 2017 loppuun mennessä. Tieosuuden viimeistely- ja vihertöitä tehdään vuonna 2018.

Uuden vt 18:n valmistelut etenevät

Valtatie 18 linjataan uudelleen noin kahden kilometrin matkalla. Uuden linjauksen rakentamisesta johtuen Maunulantie katkeaa ja jatkossa kuljetaan joko sen etelä- tai pohjoispuolella. Kulku Maunulantien eteläpuolelta tapahtuu uutta valtatie 3:n viereistä yksityistietä pitkin Asematielle ja sieltä edelleen valtatielle. Maunulantien pohjoispuolelta valtatielle siirrytään Asematien kautta. Kevyelle liikenteelle avataan täysin uusi väylä.

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

Maunulantie suljetaan uuden vt 18:n kohdalta

Julkaistu 2.10.2017

Maunulantie suljetaan tiistaina 3.10. lopullisesti rakenteilla olevan uuden vt 18:n kohdalta.

Maunulantien pohjoisosaan kuljetaan jatkossa Asematien ja eteläosaan uuden korvaavan väylän kautta. Myös kevyt liikenne käyttää väliaikaisesti uutta vt 3:lle rinnakkaista väylää. Kevyt liikenne siirtyy käyttämään uutta kevyen liikenteen väylää lokakuun loppupuolella, kun valtatien uusi linjaus otetaan käyttöön.

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

Sivu päivitetty 08.02.2018