Urakan sisältö ja hankintamalli

Hankeosa 1B alkaa Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Joutjärven eritasoliittymään. Siihen sisältyvät muun muassa Launeen, Kujalan ja Nikulan eritasoliittymät, valtatien 12 kaksiajoratainen osuus välillä Okeroinen - Kujala sekä valtatien 4 lisäkaistat Joutjärven eritasoliittymään asti. Merkittäviä rakennuskohteita ovat Patomäen ja Liipolan tunnelit sekä 12 siltakohdetta.

Hankeosa toteutetaan allianssimallilla. Liikennevirasto valitsi allianssikumppanikseen VALTARI-tarjoajakonsortion, jonka muodostavat Skanska Infra Oy ja Pöyry Finland Oy.

Allianssimalli perustuu avoimuuteen ja luottamukseen

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Mallissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös.  Riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Allianssin kehitysvaihe kestää vuoden

Hankeosan 1B allianssin kehitysvaihe käynnistyi elokuussa 2017, ja se kestää vajaan vuoden. Kehitysvaiheen tavoitteena on laatia yhdessä allianssikumppanien kanssa hankesuunnitelma, jonka pohjalta urakka toteutetaan allianssin toteutusvaiheessa.

Sivu päivitetty 06.02.2018