Destia Oy urakoimaan Mikkeli–Nuutilanmäki -väliä, työt alulle 2018

Valtatie 5:n parantamistyöt Mikkelin ja Juvan välillä päästään aloittamaan keväällä. Urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Destia Oy.

Mikkeli–Nuutilanmäki osuuden kustannukset ovat noin 75 miljoonaa euroa.
Urakoitsijavalinta koskee Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen ensimmäistä urakkaa Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Työ toteutetaan ST-urakkana. Urakka-alue alkaa Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymästä ja päättyy Tuhkalan risteyksen eteläpuolelle. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuun alussa ja urakka valmistuu vuonna 2021. Hankintapäätöksellä on 14 vuorokauden valitusaika.
 
Hankkeen tiesuunnitelman muutos on hyväksytty ja puustoa aletaan poistaa Mikkelin päässä jo ennen joulua
 
Liikennevirasto teki hyväksymispäätöksen Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki -osuutta koskevasta tiesuunnitelmasta 8.12.2017 ja kyseistä osuutta koskeva maantietoimituksen aloituskokous pidetään tammikuussa. Tilaisuudesta toimitetaan erillinen kutsu asianosasille. Yksityisten maanomistajien puuston poistosta informoidaan maantietoimituksen aloituskokouksessa.
 
Tielinjalla Mikkelin kaupungin maalla on aloitettu raivaustyöt ja varsinainen puuston poisto Kt 72 läheisyydessä Huusharjun alueella alkaa keskiviikkona 20.12.
Sivu päivitetty 18.12.2017