Nyt tehdään puiden poistoa valtatiellä 12 – varsinaiset rakennustyöt alkuun kesäkuussa

Valtatie 12:n parantamistyöt Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä käynnistyivät vapun jälkeen puiden poistolla. Poistotyöt jatkuvat syksyyn saakka. 

Liikennevirasto ja rakennusurakoitsija Destia sopivat hankkeen etenemisestä maantaina 7. toukokuuta. Urakoitsijan rakennussuunnitelmia aletaan toteuttaa kesäkuun alusta alkaen.

– Tarkoitus on, että tietyöt liittymineen saadaan valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä, kertoo Projektipäällikkö Jetro Matilainen Liikennevirastosta.

Tavoitteena turvallinen valtatie    

Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeessa parannetaan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta noin viiden kilometrin matkalla. Kouvolan Keltin eritasoliittymää parannetaan muun muassa rakentamalla uudet, nykyaikaiset rampit. 

Liikenneväylien parantaminen on avainasemassa alueen kehittymisen kannalta.

– Hankkeessa valtatielle 12 rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi päällystetty rinnakkaistie. Rinnakkaistien tarkoituksena on ennakoida häiriötilanteita ja parantaa liikenneturvallisuutta. Lisäksi liikenne voidaan ohjata sitä pitkin, jos valtatiellä tapahtuu onnettomuus, Matilainen kertoo.

Uutta rinnakkaistietä rakennetaan noin 6,8 kilometrin verran.

KymiRingin massatapahtumien liikennöinnistä sujuvaa

Valtatien itäpäähän, IItin Tillolaan, on samaan aikaan rakenteilla moottoriratakeskus KymiRing. Sen kohdalle tehdään valtatieltä 12 eritasoliittymä. Liikenneyhteyden parantaminen sujuvoittaa suurten yleisötapahtumien liikennöintiä alueella.

Sivu päivitetty 08.05.2018