Liikenne siirretään osittain kiertotielle KymiRingin ja Kouvolan välillä

Julkaistu 30.10.2018, päivitetty 16.11.2018

Liikenne siirretään valtatien 12 pohjoispuolella sijaitsevalle kiertotielle (4) maanantaina 19.11.2018.

Liikenne siirrettiin aikaisemmin valtatien 12 pohjoispuolella sijaitsevalle kiertotielle (3) KymiRingin eritasoliittymän ja Venäläistöyryntien välillä keskiviikkona 31. lokakuuta.

Kiertotie 3 alkaa Kouvolan suunnasta ennen Kontjärveä ja kiertää valtatien 12 pohjoispuolella Anhavaistentietä ja päättyy ennen KymiRingin eritasoliittymää takaisin valtatielle.

Kiertotie 4 alkaa Kouvolan suunnasta Venäläistöyryntien jälkeen ja kiertää valtatien 12 pohjoispuolella ja palaa takaisin valtatielle ennen kiertotietä 3.

Nopeusrajoitus kiertoteillä on 60 kilometriä tunnissa. Kiertotiet ovat käytössä alkukesään 2019 asti, sillä valtatiellä 12 tehdään sillanrakennustöitä sekä valtatien levitykseen liittyviä maanrakennustöitä KymiRingin ja Kouvolan välillä.

Kiertotiet jäävät yhdeksi pysyväksi rinnakkaistieksi valtatien 12 rakennustöiden edettyä siihen pisteeseen, että se voidaan ottaa liikenteelle alkukesästä 2019. Rinnakkaistien tarkoituksena on parantaa liikenteen turvallisuutta.

Lue koko tiedote täältä.

Siltatyöt muuttavat liikennejärjestelyjä

Julkaistu 9.7.2018

Valtatiellä 12 otetaan käyttöön noin 100 metriä pitkä kiertotie hankealueen alkupäässä, Iitin Tillolassa maanantaina 9. heinäkuuta. Kiertotie on käytössä siltatöiden vuoksi. S1 siltaa tehdään heinäkuun aikana.

Liikenne ohjataan työkohteen ohi kiertotietä pitkin. Kiertotie on leveä, joten kevyt liikenne pääsee kulkemaan samaa reittiä pientareella. Kiertotie on päällystetty ja varustettu kaiteilla. 

Nopeusrajoitus kiertotiellä on 60 km/h. 

 

Työt jatkuvat läpi lomakauden 

Koko hankkeen alueella on voimassa nopeusrajoitus 80 km/h, ja työkohteissa nopeusrajoitus on 60 km/h. 

Kuluvan kesän aikana tehdään töitä Iitin Tillolasta Korian kohdan risteykseen (Venäläistöyryntie). 

Urakka-alueella tehdään myös louhintaa koko kesän ajan. Louhintatöiden aikana nopeusrajoitus on 50 km/h ja liikenne pysäytetään räjäytystöiden ajaksi.

Tietyöt ovat alkaneet rinnakkaistien rakentamisella ja siltojen valmistelutöillä

Vt 12 Tillola-Keltti -hankealueella on aloitettu rakennustyöt maanantaina 4. kesäkuuta rinnakkaistien rakentamisella ja siltatöiden valmistelulla.

Kesäkuun aikana Tillolan ja Keltin välisellä alueella tehtävät työt keskittyvät Iitin Tillolan päähän sekä KymiRingin kohdalle rakennettavan eritasoliittymän eteläiselle puolelle.

Tällä hetkellä Tillolan ja Keltin välisen tiealueen työmaalla tehdään valtatien 12 sivuun tulevaa rinnakkaistietä (M1), sekä siltojen S1 ja S2 valmistelutöitä ja kiertotiejärjestelyjä. Hankealueen alkupäähän, Iitin Tillolaan rakennetaan myöhemmin tänä kesänä alikulkusiltaa sekä KymiRingin eritasoliittymän siltaa. Molempien siltojen kiertotiejärjestelyt ovat parhaillaan työn alla.

– Nyt luomme edellytyksiä sille, että siltoja päästään rakentamaan myöhemmin tänä kesänä, kertoo rakennusurakoitsijan edustaja Ilkka Kaarakainen Destialta.

Toukokuussa alkaneet puuston ja kantojen poistotyöt jatkuvat edelleen koko hankealueella.

Lämmin sää hidasti hieman töiden alkamista.

– Tarkoitus oli aloittaa työt jo edellisellä viikolla, mutta hellekeli keskeytti työn. Maasto on ollut niin kuivaa, että pääsimme aloittamaan kunnolla vasta tämän viikon alussa, Kaarakainen kertoo.

Liikenteelle vaikutuksia vasta heinäkuussa – pysäytyksiä jo kesäkuussa

Liikenteelle muutokset alkavat näkyä vasta heinäkuussa. Kiertoteiden ja siltojen rakentamiseen liittyvät louhintatyöt aiheuttavat hetkellistä häiriötä tieliikenteelle jo kesäkuussa. – Louhintojen aikaan voimme joutua pysäyttämään liikenteen hetkellisesti, Kaarakainen sanoo.

Työmaalla työskentelee tässä vaiheessa vielä alle 20 henkilöä, mutta kesän aikana vahvuus tulee kasvamaan merkittävästi.

Nyt tehdään puiden poistoa valtatiellä 12 – varsinaiset rakennustyöt alkuun kesäkuussa

Valtatie 12:n parantamistyöt Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä käynnistyivät vapun jälkeen puiden poistolla. Poistotyöt jatkuvat syksyyn saakka. 

Liikennevirasto ja rakennusurakoitsija Destia sopivat hankkeen etenemisestä maanantaina 7. toukokuuta. Urakoitsijan rakennussuunnitelmia aletaan toteuttaa kesäkuun alusta alkaen.

– Tarkoitus on, että tietyöt liittymineen saadaan valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä, kertoo Projektipäällikkö Jetro Matilainen Liikennevirastosta.

Tavoitteena turvallinen valtatie    

Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeessa parannetaan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta noin viiden kilometrin matkalla. Kouvolan Keltin eritasoliittymää parannetaan muun muassa rakentamalla uudet, nykyaikaiset rampit. 

Liikenneväylien parantaminen on avainasemassa alueen kehittymisen kannalta.

– Hankkeessa valtatielle 12 rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi päällystetty rinnakkaistie. Rinnakkaistien tarkoituksena on ennakoida häiriötilanteita ja parantaa liikenneturvallisuutta. Lisäksi liikenne voidaan ohjata sitä pitkin, jos valtatiellä tapahtuu onnettomuus, Matilainen kertoo.

Uutta rinnakkaistietä rakennetaan noin 6,8 kilometrin verran.

KymiRingin massatapahtumien liikennöinnistä sujuvaa

Valtatien itäpäähän, IItin Tillolaan, on samaan aikaan rakenteilla moottoriratakeskus KymiRing. Sen kohdalle tehdään valtatieltä 12 eritasoliittymä. Liikenneyhteyden parantaminen sujuvoittaa suurten yleisötapahtumien liikennöintiä alueella.

Sivu päivitetty 16.11.2018