Tutkimus ja kehittäminen

Liikenneviraston tutkimus- ja kehittämistyössä etsitään uusia liikenne- ja infra-alan innovaatioita sekä kehitetään Liikenneviraston toimintaa. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään poikkitieteellisesti ja yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

$curSection.bigImageAltText.data

Liikenneviraston T&K-toiminnan kannalta merkittävimpiä kansainvälisiä tutkimusverkostoja ovat EU:n kansainväliset tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (mm. Horisontti 2020) sekä liikennealan järjestöissä (esim. CEDR, UIC, EIM) ja pohjoismaisessa T&K-yhteistyössä tehtävä hankeyhteistyö.

Liikennealan ajankohtaisia uutisia ja kuulumisia voit seurata liikenteen tutkimusverkosto Fintripissä.

Sivu päivitetty 14.04.2016