Eurajoki

Kasitiellä Kämpän liittymän kohdalla tehdään kesän ja syksyn 2017 aikana liittymäjärjestelyjä. Paikallisteiden liittymiä porrastetaan ja näkemäalueita raivataan liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Samassa yhteydessä tehdään yksityistiejärjestelyjä. Urakoitsijana toimii VRJ Eteläsuomi Oy.

Kämpän liittymän urakassa suojataan pohjavesialue, jonka läpi kasitie kulkee. Tieosuudelle asennetaan bentoniittipohja noin kilometrin pituudelle, 30 000 neliön alueelle. Bentoniitti on vulkanisoitunutta savea, joka estää mahdollisissa liikenneonnettomuuksissa öljyn imeytymisen pohjaveteen. Bentoniittimatto asennetaan noin metrin syvyyteen, ja sen päälle tehdään lisäksi ohutmuovisuoja, suodatinkerros, salaojat, peitekerros sekä luiskaverhoilu eli nurmipinta.

Kämpän liittymässä työt valtatien varressa ovat valmistuneet, mutta yksityistien pintaus- ja kuivaustoimenpiteitä viimeistellään kauempana valtatiestä.

Irjanteentien siirto uuteen kohtaan on viivästynyt, sillä alueella ollut vanha soramonttu aiheutti ympäristönparannustoimenpiteitä. Nyt lievästi pilaantunut maa on saatu toimitettua loppusijoituskohteeseen ja työt tienpenkereen rakentamiseksi voidaan aloittaa.

Uusi tielinja on tarkoitus vielä vuoden 2017 aikana päällystää yhdellä päällysteellä talven ajaksi, mutta lopullinen päällyste tehdään ensi keväänä säiden salliessa.

Urakan kustannusarvio on 1,3 miljoonaa euroa. 

Suunnitelmakartta (PDF)

Sivu päivitetty 23.11.2017