Eurajoki

Kasitiellä Kämpän liittymän kohdalla tehtiin kesän ja syksyn 2017 aikana liittymäjärjestelyjä. Paikallisteiden liittymiä porrastettiin ja näkemäalueita raivattiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Samassa yhteydessä tehtiin yksityistiejärjestelyjä. Urakoitsijana toimii VRJ Eteläsuomi Oy.

Kämpän liittymän urakassa suojattiin pohjavesialue, jonka läpi kasitie kulkee. Tieosuudelle asennettiin bentoniittipohja noin kilometrin pituudelle, 30 000 neliön alueelle. Bentoniitti on vulkanisoitunutta savea, joka estää mahdollisissa liikenneonnettomuuksissa öljyn imeytymisen pohjaveteen. Bentoniittimatto asennetaan noin metrin syvyyteen, ja sen päälle tehdään lisäksi ohutmuovisuoja, suodatinkerros, salaojat, peitekerros sekä luiskaverhoilu eli nurmipinta.

Kämpän liittymässä työt valtatien varressa ovat valmistuneet, mutta yksityistien pintaus- ja kuivaustoimenpiteitä viimeistellään kauempana valtatiestä.

Irjanteentien siirto uuteen kohtaan on viivästynyt, sillä alueella ollut vanha soramonttu aiheutti ympäristönparannustoimenpiteitä. Nyt lievästi pilaantunut maa on saatu toimitettua loppusijoituskohteeseen ja työt tienpenkereen rakentamiseksi voidaan aloittaa.

Uuden tielinjan lopullinen päällyste tehdään keväällä 2018 säiden salliessa.

Urakan kustannusarvio on 1,3 miljoonaa euroa. 

Suunnitelmakartta (PDF)

Sivu päivitetty 26.01.2018