Ulkomaan meriliikenteen tilastot

Ulkomaan meriliikennetilastot sisältävät tiedot meritse tapahtuvasta tavara- ja matkustajaliikenteestä Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot Suomen satamissa ulkomaanliikenteessä käyneiden alusten määristä. Tilastoihin sisältyvät myös transitoliikenne ja Saimaan kanavan kansainvälinen liikenne.

Ulkomaan meriliikenteen kuukausitilastot

Tilastojulkaisut

Kuukausitilastojen tilastojulkaisut vuodelta 2018

Kuukausiaineistot

Kuukausiaineistot (kuukausittain päivitettävät tavaraliikenne-, alusliikenne-, matkustajaliikenne- ja transitoliikennetilastot excel-muodossa)

Kumulatiiviset kuukausiaineistot (kuukausittain päivitettävät tavaraliikenne-, alusliikenne-, matkustajaliikenne- ja transitoliikennetilastot excel-muodossa)

Ulkomaan meriliikenteen vuositilastot

Ulkomaan meriliikennetilasto 2016 vuosijulkaisu (SVT)
Ulkomaan meriliikennetilasto 2015 vuosijulkaisu (SVT)
Ulkomaan meriliikennetilasto 2014 vuosijulkaisu (SVT)

Tavaraliikenne

Tuonti ja vienti sekä suomalaisten alusten osuus vuosina 1970 - 2016

Tuonti ja vienti satamittain vuosina 2014 - 2016

Tuonti ja vienti tavararyhmittäin vuosina 2010 - 2016

Tuonti ja vienti tavaralajeittain sekä suomalaisten alusten osuus vuosina 2014 - 2016

Kuljetusvälineiden ja konttien kuljetukset vuosina 2005 - 2016

Transitoliikenteen tuonti ja vienti satamittain vuosina 2005 - 2016

Transitoliikenteen tuonti ja vienti tavaralajeittain vuosina 2014 - 2016

Matkustajaliikenne

Matkustajaliikenne vuosina 1970 - 2016

Matkustajaliikenne maittain vuosina 2005 - 2016

Matkustajaliikenne satamittain vuosina 2005 - 2016

Alusliikenne

Suomen satamiin saapuneet alukset vuosina 1970 - 2016

Alusliikenne alustyypeittäin vuosina 2005 - 2016

Kartat

Ulkomaan tavaraliikenne satamittain vuonna 2016

Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä satamittain vuonna 2016

Graafisia havaintoesityksiä

Ulkomaan meriliikenne vuonna 2016

Ulkomaan meriliikenne vuonna 2016 englanninkielinen materiaali

Ulkomaan meriliikenteen tavara- ja matkustajaliikenteen tilastoja ja grafiikka 2016

Sivu päivitetty 08.03.2018