Yhteystiedot

tilastot(at)liikennevirasto.fi

Asiakasviestinnän tietosuoja

Jos lähettämäsi viesti tilastot(at)liikennevirasto.fi -sähköpostiosoitteeseen sisältää henkilötietoja, Liikennevirasto pyytää suostumuksesi tietojen rekisteröimiseen asiakasviestintärekisteriin. Pyyntö lähetetään sähköpostitse.

Liikenneviraston asiakasviestintärekisterin tietosuojaseloste

Tietosuoja Liikennevirastossa

Katso myös

Liikenneviraston tilastojulkaisut

Tilastotietoa muualla verkossa:

Tilastokeskuksen StatFin-julkaisuportaali
Kotimaan vesiliikenteen, ulkomaan meriliikenteen ja Saimaan kanavan tilastokokonaisuudet.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vesiliikenteen tilastot
Trafin vesiliikenteen tilastot käsittävät merenkulun ja vesikulkuneuvojen tilastot sekä vesiliikenne-
onnettomuustilastot. Merenkulun osalta ylläpidetään tilastoja kauppalaivastosta ja merimiehistä.

Vesiliikennetilastot

Vesiliikennetilastot sisältävät Saimaan kanavan ja muiden valtion sulkukanavien tilastot, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot. Tilastot kuuluvat Suomen virallisen tilaston sarjaan (SVT).

Liikennevirasto julkaisee vesiliikenteen tilastotietoja myös Tilastokeskuksen StatFin -julkaisuportaalin kautta. Kuukausittaiset tilastojulkaisut kattavat kotimaan vesiliikenteen, ulkomaan meriliikenteen ja Saimaan kanavan tilastokokonaisuudet. StatFin -julkaisuportaalin kautta on saatavilla kattava tilastollinen aikasarja vesiväylien tavarakuljetuksista ja alusliikenteestä vuodesta 2000 lähtien.

Kanavaliikenne

Saimaan kanavan liikennetilastot sisältävät tiedot Saimaan kanavan kautta kulkevasta kotimaan ja ulkomaan tavara- ja henkilöliikenteestä. Muiden valtion sulkukanavien osalta tilastoidaan sulutusten määrä, tavaraliikenne aluksilla ja uitto.

Kotimaan vesiliikenne

Kotimaan vesiliikennetilastot sisältävät tiedot rannikon ja sisävesien tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat Suomessa. Erikseen tilastoidaan myös raakapuun uitto.

Ulkomaan meriliikenne

Ulkomaan meriliikennetilastot sisältävät tiedot meritse tapahtuvasta tavara- ja matkustajaliikenteestä Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot Suomen satamissa ulkomaanliikenteessä käyneiden alusten määristä. Tilastoihin sisältyvät myös transitoliikenne ja Saimaan kanavan kansainvälinen liikenne.

Sivu päivitetty 24.05.2018