Junien täsmällisyystilastot

Liikennevirasto seuraa aktiivisesti rautatieliikenteen täsmällisyyden kehittymistä. Täsmällisyyden seuranta mahdollistaa toimenpiteiden kohdistamisen oikeisiin asioihin. Sivulla julkaistaan tuoreimpia tilastotietoja rautatieliikenteen täsmällisyydestä.

Täsmällisyyden raja-arvot

Henkilökaukoliikenteen junan katsotaan olevan täsmällinen, jos se on enintään 5 min aikataulustaan myöhässä. Henkilölähiliikenteen junan katsotaan olevan täsmällinen, jos se on alle 3 min aikataulustaan myöhässä.
 

Viimeisimmät junien täsmällisyystilastot

Alla olevat täsmällisyystiedot on päivitetty 13.9.2017.

Mikäli edellisen kuukauden tiedot eivät näy täsmällisyystilastossa, niin kokeile päivittää sivu tai käynnistä selain uudelleen.

Täsmällisyys henkilökaukoliikenteessä

 

Täsmällisyys henkilökaukoliikenteessä kertoo niiden junien prosenttiosuuden, jotka ovat saapuneet määräasemalleen aikataulustaan enintään 5 minuuttia myöhässä.

 

Täsmällisyys lähiliikenteessä

 

Täsmällisyys lähiliikenteessä kertoo niiden Helsingin seudun lähijunien prosenttiosuuden, jotka ovat saapuneet määräasemalleen ja lähteneet lähtöasemaltaan aikataulustaan alle 3 minuuttia myöhässä.

 

Lähiliikenteen täsmällisyys kaupunkiradoilla

Lähiliikenteen täsmällisyys kaupunkiradoilla kertoo niiden Helsingin seudun lähijunien täsmällisyyden, jotka liikennöivät omilla radoillaan eli niin sanotuilla kaupunkiradoilla (linjat I, K, N, A ja M). Täsmällisyys ilmoitetaan niiden junien prosenttiosuutena, jotka ovat saapuneet määräasemalleen ja lähteneet lähtöasemaltaan aikataulustaan enintään 3 minuuttia myöhässä.

 

Radanpidosta aiheutuneet myöhästymiset kaukoliikenteessä

Radanpidosta aiheutuneet myöhästymiset kertoo niiden kaukoliikenteen junien prosenttiosuuden, joiden myöhästyminen on johtunut radanpitoon liittyvistä häiriöistä ja toimenpiteistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi turvalaite- ja opastinviat, sähköistyksen vikatilanteet tai radan kunnossapito- ja rakennustyöt.

 

Radanpidosta aiheutuneiden myöhästymisten osuus kaikista myöhästymisistä

Radanpidosta aiheutuneiden myöhästymisten osuus kertoo, kuinka suuri osa kaukoliikenteen myöhästymisistä on johtunut radanpitoon liittyvistä häiriöistä ja toimenpiteistä, kuten turvalaite- tai opastinvioista, sähköistyksen vikatilanteista tai radan kunnossapito- tai rakennustöistä.

 

14.-15.8.2017 Veturimiesten liiton lakon takia perutut junat huomioidaan matkustajaliikenteen täsmällisyysluvuissa epätäsmällisinä junina. Mikäli näitä peruttuja junia ei huomioitaisi, niin kaukoliikenteen täsmällisyys elokuussa olisi 81,9 %, lähiliikenteen 94,1 % ja kaupunkiratojen 95,6 %. Radanpidosta aiheutuneet myöhästymiset kaukoliikenteessä olisivat 10,2 %.

Vastaavasti kaukoliikenteen täsmällisyys maaliskuussa 2016 olisi 92,5 %, mikäli konduktöörien ulosmarssin takia peruttuja kaukojunia ei huomioitaisi.

Sivu päivitetty 25.09.2017