Rautatietilastot

Rautatietilastot sisältävät Suomen rautatietilaston vuosijulkaisun sekä rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteen määriä ja junien täsmällisyyttä kuvaavia tilastoja. Tasoristeysonnettomuustilastot sisältävät tasoristeysonnettomuuksien määrät ja kehityksen rataverkolla.

Suomen rautatietilasto

Rautatietilastossa kuvataan aikasarjoin ja rataosittain rautateiden tilaa. Tilasto sisältää tietoja radoista, liikennekalustosta, junaliikenteestä, henkilöliikenteestä, tavaraliikenteestä, rahoituksesta ja onnettomuuksista. Tiedot kattavat koko Suomen rautatiejärjestelmän. Tilasto kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan (SVT).

Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne

Rautateiden henkilöliikenteen matkustajamäärät, tavaraliikenteen tonnit sekä kokonaisliikenne bruttotonneina esitetään rataosittain. Lisäksi henkilö- ja tavaraliikenteen kokonaismäärät esitetään pitkänä aikasarjana.

Junien täsmällisyys

Liikennevirasto seuraa aktiivisesti rautatieliikenteen täsmällisyyden kehittymistä. Täsmällisyyden seuranta mahdollistaa toimenpiteiden kohdistamisen oikeisiin asioihin.

Tasoristeysonnettomuudet

Liikennevirasto seuraa osana rautatieliikenteen turvallisuusseurantaa tasoristeysonnettomuuksien määrää ja kehitystä rataverkolla. Tietoja onnettomuuksista saadaan rataliikennekeskuksen ilmoituksista ja Liikenneviraston eri järjestelmistä, rautatieoperaattoreilta sekä Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Sivu päivitetty 14.12.2016