Tietopalvelut ja aineistot

Tietopalvelut

Henkilöliikennetutkimuksiin liittyviä aineistoja ja tietopalveluja on saatavilla uuden tutkimuksen valmistuttua alkuvuonna 2018.

Aineiston laajentamisesta

Kun aineistoa käytetään alueellisten kokonaissuoritteiden ja kokonaismatkamäärien arviointiin, kannattaa ottaa huomioon, että laajennuskertoimet vastaavat käytettävää aluejakoa. Vuosien 1998-1999 ja 2004-2005 aineistot on laajennettu lääneittäin, mutta vuosien 2010-2011 aineisto on laajennettu alueryhmittäin. Uusien laajennuskertoimien laskeminen voi olla tarpeen, jos aineistoa käytetään väestöryhmittäisten kokonaissuoritteiden ja kokonaismatkamäärien arviointiin ja väestöryhmät poikkeavat alkuperäisessä laajennuksessa käytetyistä.

Lisätietoja laajentamisesta löytyy tästä ohjeesta sekä teknisestä raportista.

Aineistopäivitykset

Henkilöliikennetutkimusaineistoihin tehdään päivityksiä ja korjauksia, kun aineistoissa havaitaan virheitä tai aineistoihin lisätään uusia ulkoisia aineistoja. Viimeisimmät päivitysajankohdat eri vuosien henkilöliikennetutkimusaineistoille ovat:

HLT2010-2011: 14.2.2013

HLT2004-2005: 24.5.2013

HLT1998-1999: 24.5.2013

Sivu päivitetty 06.04.2017