Julkaisut

Henkilöliikennetutkimus 2010-2011 -julkaisut

Tästä voi ladata:

Henkilöliikennetutkimus 2010-2011 -faktakortit

Faktakortit ovat tiettyihin tutkimusteemoihin keskittyviä lyhyitä tiivistelmiä. Henkilöliikennetutkimuksesta 2010-2011 on tehty 7 faktakorttia (uusin joulukuussa 2015).

  • Joukkoliikenne: tarkasteltu joukkoliikenteen käyttöä, kilpailukykyä, aktiivikäyttäjiä ja vaihtoehtoisia kulkutapoja. Lataa faktakortti (pdf, päivitetty 14.12.2012)
  • Jalankulku ja pyöräily: tarkasteltu muutoksia kävelyssä ja pyöräilyssä, matkojen pituuksia, liikkumisen esteitä ja vuodenaikavaihteluja. Lataa faktakortti (pdf)
  • Liikkuminen elämänkaaren eri vaiheissa: tarkasteltu liikkumista eri elämänvaiheissa, muutoksia liikkumisessa, kulkutapojen käyttöä, matkojen syitä ja  liikkumisen esteitä. Lataa faktakortti (pdf)
  • Etätyö ja internetin käyttö: kuvattu määritelmät, tarkasteltu etätyötä tekevien työmatkojen pituutta sekä internetin käytön ja liikkumisen välistä yhteyttä. Lataa faktakortti (pdf)
  • Pitkät matkat, vapaa-ajan matkat ja matkailu: kuvattu määritelmä, tarkasteltu muutoksia pitkissä matkoissa, alueellisia eroja, ajallisia vaihteluita sekä tutkittu, ketkä tekevät pitkiä matkoja. Lataa faktakortti (pdf)
  • Kulkutapojen käyttö ja tyytyväisyys liikennejärjestelmään: yhdistetty alueellisesti henkilöliikennetutkimuksen tietoja tutkimukseen tyytyväisyydestä liikennejärjestelmään, tarkasteltu toteutuneiden liikkumisvalintojen ja tyytyväisyyden välistä yhteyttä. Lataa faktakortti (pdf, päivitetty 22.2.2013)
  • Suomalaisten matkat eri vuodenaikoina: Lataa faktakortti (pdf, tehty 14.12.2015)

Aiemmat tutkimukset

Henkilöliikennetutkimus 2004-2005. Tutkimuksen verkkosivut:
http://www2.liikennevirasto.fi/hlt20042005/index.htm 

Henkilöliikennetutkimus 1998 - 1999 
Liikenneministeriön julkaisuja 43/99. (pdf 7,4 MB)

Tiehallinnon postikyselynä tekemät Näin me liikuimme -tutkimukset 1974-1992:

Henkilöliikennetutkimus 1992  
Tielaitoksen selvityksiä 58/1993. Helsinki 1993. (pdf 8,9 MB)

Henkilöliikennetutkimus 1986 
Tie- ja vesirakennushallitus. Talousosaston tutkimustoimisto. Sarja A:1/1988. 
(pdf 5,4 MB) 

Henkilöliikennetutkimus 1980  
Tie- ja vesirakennushallitus. Talousosaston tutkimustoimisto. Sarja A:2/1982. 
(pdf 3,8 MB)

Henkilöliikennetutkimus 1974 
Tie- ja vesirakennushallitus. Talousosaston tutkimustoimisto. Sarja A:3/1977. 
(pdf 3,1 MB)

Henkilöliikennetutkimus 1998 - 1999 Katotutkimus 
Muistio vastauskadosta. 13.9.1999. (pdf 0,4 MB)

Liikkumisen tunnusluvut aluetasolla
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 13/2002 (pdf 2,7 MB)

Henkilöliikenteen nykytila ja tulevaisuuden haasteet. Taustaselvitys
Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B 27/2002 (pdf 1,3 MB)

Henkilöliikennesuoritteet 
Taustatietoja ja suosituksia määritelmistä, tilastoinnista ja laskentatavoista. Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B 26/2001.
(pdf 0,3 MB)

Sivu päivitetty 18.04.2016