Julkaisut

Henkilöliikennetutkimus 2016 -julkaisut

Tästä voi ladata:

Henkilöliikennetutkimus 2016 -faktakortit

Faktakortit ovat tiettyihin tutkimusteemoihin keskittyviä lyhyitä tiivistelmiä. Henkilöliikennetutkimuksesta 2016 on tehty neljä suomenkielistä ja yksi englannin kielinen faktakortti.

  • Joukkoliikenne: tarkasteltu joukkoliikenteen käyttäjiä, kysyntää, joukkoliikenteen matkaketjuja sekä kulkutapojen käyttöä joukkoliikennematkoilla. Lataa faktakortti (pdf)
  • Pyöräily: tarkasteltu pyöräilijöitä, matkojen pituuksia ja tarkoituksia, pyöräilyä eri alueilla sekä osana matkaketjuja. Lataa faktakortti (pdf)
  • Työmatkat: tarkasteltu työ- ja työasiamatkoja sekä etätyötä. Lataa faktakortti (pdf)
  • Liikkuminen palveluna: tarkasteltu nykytilanteen tunnuslukuja, henkilöauton omistusta, matkaketjuja, kimppakyytejä sekä tiedonhakupalveluiden käyttöä. Lataa faktakortti (pdf)
  • Finnish National Travel Survey 2016: Harmonised Passenger Mobility Statistics, according to Eurostat Guidelines (2016). Download fact sheet in English (pdf)

Henkilöliikennetutkimus 2016 -seutujulkaisut

Kaupunkijulkaisut

Lisäksi osa kaupungeista on teettäneet tarkempia selvityksiä (linkki kaupungin sivuille):

Aiemmat tutkimukset

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2015-16: Esiselvitys (pdf)

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016: Luonnos tutkimussuunnitelmasta (pdf)

Henkilöliikennetutkimus 2010-2011: Tutkimuksen verkkosivut täällä.

Henkilöliikennetutkimus 2010–2011: Esiselvitys
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 7/2009 (pdf)

Henkilöliikennetutkimus 2004-2005: Tutkimuksen verkkosivut täällä.

Henkilöliikennetutkimus 1998 - 1999
Liikenneministeriön julkaisuja 43/99. (pdf 7,4 MB)

Tiehallinnon postikyselynä tekemät Näin me liikuimme -tutkimukset 1974-1992:

Henkilöliikennetutkimus 1992  
Tielaitoksen selvityksiä 58/1993. Helsinki 1993. (pdf 8,9 MB)

Henkilöliikennetutkimus 1986 
Tie- ja vesirakennushallitus. Talousosaston tutkimustoimisto. Sarja A:1/1988. 
(pdf 5,4 MB) 

Henkilöliikennetutkimus 1980  
Tie- ja vesirakennushallitus. Talousosaston tutkimustoimisto. Sarja A:2/1982. 
(pdf 3,8 MB)

Henkilöliikennetutkimus 1974 
Tie- ja vesirakennushallitus. Talousosaston tutkimustoimisto. Sarja A:3/1977. 
(pdf 3,1 MB)

Henkilöliikennetutkimus 1998 - 1999 Katotutkimus 
Muistio vastauskadosta. 13.9.1999. (pdf 0,4 MB)

Liikkumisen tunnusluvut aluetasolla
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 13/2002 (pdf 2,7 MB)

Henkilöliikenteen nykytila ja tulevaisuuden haasteet. Taustaselvitys
Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B 27/2002 (pdf 1,3 MB)

Henkilöliikennesuoritteet 
Taustatietoja ja suosituksia määritelmistä, tilastoinnista ja laskentatavoista. Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B 26/2001.
(pdf 0,3 MB)

Sivu päivitetty 13.11.2018