Itsepalveluanalyysit

PX-taulukoista voi tehdä analyysejä vuosien 1998-1999, 2004-2005, 2010-2011 ja 2016 valtakunnallisten henkilöliikennetutkimusaineistojen kotimaanmatkoista. Vuoden 2016 PX-taulukot ovat ladattavissa tältä sivulta.

Uudet vuoden 2016 tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien 1998-1999, 2004-2005 ja 2010-2011 tulosten kanssa, koska tutkimustapa poikkesi oleellisesti aiemmasta. Aiempien vuosien PX-taulukot ovat edelleen käytettävissä HLT2010-2011-osiossa.

PC Axis -taulukot ovat avointa dataa, ja niitä koskee Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupa. Katso lisätiedot ja ohjeita lähteen nimeämiseen Liikenneviraston avoimen datan käyttöehdoista.

PX-tiedostpn avaaminen PX-Win-ohjelmalla

Itsepalvelutyökalu

Itsepalveluanalyysia varten Windows-koneille voi ladata ohjelman Tilastokeskuksen PX-tuoteperhesivustolta. PX-Win on samalla hyvä käyttöliittymä suomalaisiin ja kansainvälisiin tilastoihin. Ohjelman käyttö on samanlaista kuin Tilastokeskuksen online-tilastojen käyttö.

  1. Lataa PX-Win-ohjelmisto Tilastokeskuksen sivuilta. Helpoin on px-win_portable.zip, jota ei tarvitse asentaa. Pura zip-paketti koneellesi, jolloin pääset suoraan käyttämään ohjelmaa.
  2. Lataa haluamasi taulukot (.px) tietokoneellesi alempaa tältä sivulta sen mukaan, millaisia ristiintaulukointeja haluat tehdä.
  3. Käynnistä tämän jälkeen PX-Win-kansiosta ohjelma PCAxis.Desktop.exe. Avaa siihen jokin edellä lataamasi PX-taulukko.
PX-Win-ohjelman tietojen valinta

Taulukoiden kuvaus

PX-Win-ohjelmiston avulla voi tehdä analyysejä vuoden 2016 valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimusaineistosta neljän valmiiksi muokatun taulukon mukaan.

Kaksi ensimmäistä taulukkoa (1 ja 2) sisältävät matkan kulkutapa- ja tarkoitusjakautumia kuntaryhmittäin iän ja sukupuolen mukaan.

Seuraavat kaksi (3 ja 4) sisältävät matkan kulkutapa- ja tarkoitusjakautumat arkena ja viikonloppuna iän ja sukupuolen mukaan.

Taulukoiden kuvaukseen on kirjattu muuttujien valmisluokittelu, josta voit ohjelmalla valita yhden tai useampia luokkia. Tulosmuuttujat ovat tutkimusaineistosta laskettuja keskiarvoja matkaluvulle/päivä, keskimatkanpituuksille/matka tai suoritteille/päivä. Jokaisessa taulussa on tuhansia lukuja, joista pienellä harkinnalla ja kokeilemalla saat havainnollisimmat ja tarpeellisimmat.

Taulukot

1. Matkan pääkulkutapa kuntaryhmän, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 2016 HLT-tutkimuksessa (kotimaan matkat)

Lataa taulukko 1 (.px) - Koko: 42 KB - Päivitetty: 2018-03-15

Tulosmuuttujat: matkaluku matkaa/pv, keskim. matkanpituus km/matka, keskim. matka-aika min/matka, matkasuorite km/pv, aikasuorite min/pv, matkojen määrä aineistossa (6)
Kuntaryhmä, otosaluejako: kaikki, pääkaupunkiseutu, suuret kaupungit, keskisuuret kaupungit, pienet kaupungit ym., muut kunnat (6)
Kulkutapa: kulkutavat yhteensä; jalankulku; pyöräily; bussi; juna, metro tai raitiovaunu; ha-kuljettaja; ha-matkustaja; muu (8)
Sukupuoli: miehet ja naiset, miehet, naiset (3)
Ikäryhmä: 6 vuotta täyttäneet yhteensä, 6-17, 18-34, 35-54, 55-64, 65-74, 75 ja yli (7)

2. Matkan tarkoitus kuntaryhmän, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 2016 HLT-tutkimuksessa (kotimaan matkat)

Lataa taulukko 2 (.px) - Koko: 42 KB - Päivitetty: 2018-03-15

Tulosmuuttujat: matkaluku matkaa/pv, keskim. matkanpituus km/matka, keskim. matka-aika min/matka, matkasuorite km/pv, aikasuorite min/pv, matkojen määrä aineistossa (6)
Kuntaryhmä, otosaluejako: kaikki, pääkaupunkiseutu, suuret kaupungit, keskisuuret kaupungit, pienet kaupungit ym., muut kunnat (6)
Matkan tarkoitus: kaikki tarkoitukset, työ, työasia, koulu tai opiskelu, vapaa-aika, saatto tai kyyditys, ostos, asiointi tai muu  (8)
Sukupuoli: miehet ja naiset, miehet, naiset (3)
Ikäryhmä: 6 vuotta täyttäneet yhteensä, 6-17, 18-34, 35-54, 55-64, 65-74, 75 ja yli (7)

3. Matkan pääkulkutapa arkena ja viikonloppuna, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 2016 HLT-tutkimuksessa (kotimaan matkat)

Lataa taulukko 3 (.px) - Koko: 22 KB - Päivitetty: 2018-03-15

Tulosmuuttujat: matkaluku matkaa/pv, keskim. matkanpituus km/matka, keskim. matka-aika min/matka, matkasuorite km/pv, aikasuorite min/pv, matkojen määrä aineistossa (6)
Viikonpäivä: kaikki (ma-su), arki (ma-pe), viikonloppu (la-su) (3)
Kulkutapa: kulkutavat yhteensä; jalankulku; pyöräily; bussi; juna, metro tai raitiovaunu; ha-kuljettaja; ha-matkustaja; muu (8)
Sukupuoli: miehet ja naiset, miehet, naiset (3)
Ikäryhmä: 6 vuotta täyttäneet yhteensä, 6-17, 18-34, 35-54, 55-64, 65-74, 75 ja yli (7)

4. Matkan tarkoitus arkena ja viikonloppuna, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 2016 HLT-tutkimuksessa (kotimaan matkat)

Lataa taulukko 4 (.px) - Koko: 22 KB - Päivitetty: 2018-03-15

Tulosmuuttujat: matkaluku matkaa/pv, keskim. matkanpituus km/matka, keskim. matka-aika min/matka, matkasuorite km/pv, aikasuorite min/pv, matkojen määrä aineistossa (6)
Viikonpäivä: kaikki (ma-su), arki (ma-pe), viikonloppu (la-su) (3)
Matkan tarkoitus: kaikki tarkoitukset, työ, työasia, koulu tai opiskelu, vapaa-aika, saatto tai kyyditys, ostos, asiointi tai muu  (8)
Sukupuoli: miehet ja naiset, miehet, naiset (3)
Ikäryhmä: 6 vuotta täyttäneet yhteensä, 6-17, 18-34, 35-54, 55-64, 65-74, 75 ja yli (7)

Sivu päivitetty 22.03.2018