Yleiskuva suomalaisten liikkumisesta

Vuorokaudessa suomalaiset tekivät henkeä kohden 2,7 matkaa ja liikkuivat näillä matkoillaan 41 kilometriä. Käytetyin kulkumuoto oli henkilöauto, jolla tehtiin keskimäärin 1,6 matkaa ja liikuttiin 31,1 kilometriä.  Suurin osa matkoista liittyi vapaa-ajan matkustamiseen.

Tiiviissä kaupunkiympäristössä edellytykset liikkua jalan, pyörällä ja joukkoliikenteenteellä ovat hyvät. Väestön keskittyessä suurille kaupunkiseuduille ja erityisesti kaupunkikeskustojen ytimeen odotuksena on, että liikkumismuotojen työnjako kääntyisi asteittain pois henkilöautoilusta kohti kestäviä liikkumismuotoja. Toistaiseksi tätä suuntausta ei ole nähtävissä tarkasteltaessa ilmiötä koko maan tasolla. Jalankulun ja pyöräilyn osuudet ovat aiempiin tutkimuksiin verrattuna jotakuinkin säilyneet, joukkoliikenne vähentynyt ja henkilöautoilu kasvanut.

Sivu päivitetty 15.03.2018