Työmatkat

Työmatkoilla tarkoitetaan henkilöliikennetutkimuk­sessa työn ja kodin välisiä matkoja, jotka ovat työntekijän itse maksamia ja ne tehdään omalla ajalla.

Keskimäärin työssäkäyvät täysi-ikäiset suomalaiset tekivät vuodessa hieman alle kolmesataa työmatkaa, mikä vastaa noin 150 meno-paluumatkaa. Työpäiviä vuonna 2016 viiden viikon vuosiloma pois lukien oli 227. Työpaikalla käyntejä on siis selvästi vähemmän kuin työpäiviä. Suurta eroa selittävät muun muassa työ kotona ja työn osa-aikaisuus, sairaspoissaolot, etätyö, vaihtelevat lomajaksot ja se, että tutkimuk­sessa ovat mukana myös satunnaisesti työtä tekevät.

Työmatkoista 31 prosenttia tehdään kestävillä liikkumismuodoilla eli kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

Sivu päivitetty 15.03.2018