Liikkumisen erot eri puolilla Suomea

Vuonna 2016 tutkimukseen osallistui kaupunkiseutuja omilla lisäotoksillaan. Lisäotokset kerättiin Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun seuduilta, Joensuun ydinkaupunkiseudulta, Päijät-Hämeen maakunnasta, Riihimäen seutukunnan alueelta, Salosta ja itäiseltä Uudeltamaalta sekä läntiseltä Uudeltamaalta.

Seuduilla tutkimuksen päätunnusluvuksi asetettiin kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus. Tutkimukseen osallistuneista seuduista tämä oli suurin Helsingin seudulla. Jalankulun ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus taas oli korkein Oulun seudulla, ja korkeisiin lukemiin päästään myös Tampereen seudulla ja Joensuun ydinkaupunkiseuduilla. Liikkumisen erot eri puolilla Suomea ovat merkittävät. Erot selittyvät ennen muuta liikennejärjestelmän ja maankäytön eroilla, mutta vähäisessä määrin myös väestörakenteellisilla eroilla. Matkasuoritteet ja matkoihin käytetty aika vaihtelevat merkittävästi seuduittain. Myös matkaluvussa on nähtävissä hienoisia eroja.

Sivu päivitetty 15.03.2018