Kotimaan pitkät (yli 100 km) matkat

Yli sata kilometriä pitkistä kotimaanmatkoista noin kolme neljännestä kuljetaan henkilöautolla. Pitkät vapaa-ajanmatkat ovat vähentyneet seitsemällä miljoonalla matkalla vuodessa ja pitkiä työmatkoja on vajaa kolme miljoonaa aiempaa enemmän. Eniten vähenivät 100–150 kilometriä pitkät vapaa-ajan matkat. Sen sijaan yli 300 kilometriä pitkien kotimaanmatkojen määrä kasvoi. Pääosa yli sata kilometriä pitkistä kotimaanmatkoista liittyy vapaa-aikaan, ostoksiin ja asiointiin. Sadasta kahteensataan kilometriä pitkillä matkoilla henkilöauto on selvästi yleisin käytetty kulkutapa, mutta kun matkojen pituudet kasvavat, yleistyy junan ja lentokoneen käyttö.

Linja-auton kulkutapaosuus pitkillä matkoilla on hieman kasvanut ja junan pudonnut. Henkilöautolla ajon osuus on kasvanut ja matkustaminen vähentynyt. Muutoksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöautoilua ilman pakettiautoa, sillä aiemmassa tutkimuksessa pakettiautot oli eroteltu henkilöautoista. Pakettiautolla ajaneiden osuus on noin kaksi prosenttia pitkistä kotimaan henkilömatkoista. Pakettiautolla matkustaneiden osuus on merkitykseltään vähäinen. Muutokset kulkutapaosuuksissa eivät pääsääntöisesti ole paria prosenttiyksikköä suurempia. Yli sata kilometriä pitkistä kotimaanmatkoista puolet on päivämatkoja, joihin ei sisälly lainkaan yöpymistä. Yöpymisen sisältävistä matkoista yleisimpiä ovat yhden tai kaksi yöpymistä sisältävät viikonloppumatkat. Tavanomaisimpia yöpymispaikkoja ovat vierailupaikat ystävien, tuttavien ja sukulaisten luona.

Sivu päivitetty 15.03.2018