Kestävä liikkuminen

Koko maassa kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus oli kotimaanmatkoilla matkasuoritteesta 15 prosenttia ja matkoista 37 prosenttia.

Joukkoliikenteen matkoista yleisimpiä ovat vaihdottomat matkat, joiden liityntämatka onnistuu kävellen. Noin kolme prosenttia joukkoliikennematkoista on yhdistelmämatkoja, jotka koostuvat joukkoliikenteen ja henkilöauton yhteiskäytöstä.

Eniten jalan ja pyörällä liikkuvat lapsen ja nuoret. Tutkimustulokset viittaavat kuitenkin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten jalankulun ja pyöräilyn vähenemiseen. Sen sijaan iäkkäämpien henkilöiden jalankulku ja pyöräily ovat hieman lisääntyneet. Eläkeiän saavuttaneiden naisten pyöräily on kasvanut. Kun jalankulkua ja pyöräilyä tarkastellaan koko väestön tasolla, on jalankulun ja pyöräilyn yhteenlaskettu matkasuorite lähes ennallaan viiden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Muutokset ovat pieniä ja jäävät virhemarginaalien sisään.

Tulevaisuutta ajatellen edellytykset kestävien liikkumismuotojen kasvulle ovat olemassa. Yhä suurempi osa väestöstä asuu kasvavilla kaupunkiseuduilla, jossa palvelut ovat lähellä. Kaupunkiseudulla liikutaan haja-asutusalueita useammin jalan ja pyörällä, sillä monet toiminnot ovat näiden kulkutapojen kantaman sisällä. Toistaiseksi muutokset eivät kuitenkaan ole näkyneet kestävien liikkumismuotojen osuuksien kasvuna.

Sivu päivitetty 15.03.2018