Määritelmät

Määritelmät koskevat valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta 2010-2011 ja soveltuvin osin myös vuosien 1998-1999 ja 2004-2005 tutkimuksia.

Matka 
Matka on siirtymistä paikasta toiseen, esimerkiksi kotoa kauppaan tai työpaikalle. Meno ja paluu ovat erillisiä matkoja. Matkoiksi luetaan kaikki matkat, myös lyhyet, jos ne ulottuvat pihapiirin ulkopuolelle. Pihapiiri voi tarkoittaa vastaajan oman kodin pihapiiriä tai muuta sen hetkistä oleskelupaikkaa ympäröivää pihapiiriä.
Matkoiksi ei lasketa liikkumista omassa pihapiirissä tai tilalla eikä ammattiautoilijoiden ja muiden liikennevälineissä työskentelevien työssään tekemiä matkoja.

Yli 100 km pitkä matka
Yli sata kilometriä pitkäksi matkaksi luetaan matkat, joiden matkan pituus lähtöpaikasta pääasialliseen määräpaikkaan on vähintään sata kilometriä. Matkan aikana voi olla pysähdyksiä.

Matkaluku
Matkaluvulla tarkoitetaan henkilön määrättynä ajanjaksona tekemien matkojen yhteenlaskettua lukumäärää. Tässä tutkimuksessa matkaluvun yksikköinä on käytetty matkalukua vuorokaudessa (matkaa/vrk) tai vuodessa (matkaa/v).

Matkasuorite
Matkasuoritteella tarkoitetaan henkilön määrättynä ajanjaksona tekemien matkojen yhteenlaskettua pituutta. Tässä tutkimuksessa matkasuoritteen yksikköinä on käytetty kilometriä vuorokaudessa (km/vrk) tai vuodessa (km/v).

Kokonaismatka-aika
Kokonaismatka-ajalla tarkoitetaan henkilön määrättynä ajanjaksona tekemien matkojen yhteenlaskettua kestoa. Tässä tutkimuksessa kokonaismatka-ajan yksikkönä on käytetty minuuttia vuorokaudessa (min/vrk). Kokonaismatka-aikaan sisältyy myös kulkutavan vaihtoon ja pysähdyksiin kuluva aika.

Tutkimusjakso
Tutkimuspäivän matkoihin sisältyvät kaikki matkat klo 04.00 ja seuraavan aamun 03.59 välillä. Tutkimusjakso on siis kokonainen vuorokausi alkaen klo 04.00. 

Yli sadan kilometrin henkilöautomatkoilla tutkimusjaksolla tarkoitetaan 2 viikon eli 14 päivän jaksoa, joka lasketaan päivittäisten matkojen tutkimuspäivää edeltäneestä päivästä taaksepäin. Muilla kulkutapojen yli sata kilometriä pitkien matkojen tutkimusjakso on 4 viikkoa eli 28 päivää. 

Tutkimusjakson matkoihin luetaan kaikki matkat, jotka alkavat määritellyn jakson aikana. Matkat on merkitty alkavaksi sellaisesta matkakohteesta, joka osuu ajallisesti tarkastelujaksoon.

Matkan tarkoitus
Matkan tarkoituksella ilmaistaan koko matkan pääasiallista syytä. Todellisuudessa syitä liikkumiseen voi olla useita, eikä pääasiallinen syy aina ole selkeä. Mikäli vastaaja ei osannut itse sanoa matkan pääasiallista tarkoitusta, ohjasi haastattelija valinnassa ja pääasialliseksi tarkoitukseksi valittiin matkakohde, jossa vietettiin eniten aikaa.

Työmatka
itse maksettu kodin ja työpaikan välinen matka

Koulu- tai opiskelumatka
opiskelumatka, koulumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 
varusmiesten varuskuntamatkat

Työasiamatka
työajalla tehty työasiamatka (työnantajan maksama työhön liittyvä matka)
vapaa-ajalla tehty työasiamatka (matka on työnantajan maksama, mutta matka tehdään vapaa-ajalla)

Ostos- ja asiointimatkat
päivittäistavaroiden osto
muu ostosmatka
asiointimatka
toisen henkilön kyyditseminen

Mökkimatka
matkat henkilön käytettävissä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Vierailumatka
vierailu ystävien, tuttavien tai sukulaisten luokse

Muu vapaa-ajan matka
muu vapaa-ajan matka, esimerkkeinä elokuvissa käynti, harrastukset, ulkoilu, kävelylenkki, koiran ulkoilutus tms.

Kulkutapavaihtoehdot
Pääasiallinen kulkutapa on ilmoitettu koko matkaketjulle. Tämän lisäksi tutkimuksessa on kerätty tiedot kaikista matkan eri osilla käytetyistä kulkutavoista. Kulkutapavaihtoehtoja tutkimuksessa oli kaikkiaan noin 30. Pääryhmät ovat:

Kevyt liikenne
Jalankulku: kävely, juoksu, potkukelkka, potkupyörä, rollaattori, pyörätuoli
Polkupyörä 
Muu kevytliikenne: sukset, rullasukset, rullaluistimet

Julkinen liikenne
Linja-auto: lähiliikenne, kaukoliikenne, tilausajo, erittelemätön
Metro, raitiovaunu 
Juna: lähiliikennejuna, taajamajuna tai kiskobussi, yöjuna, kaukoliikenteen päiväjuna (myös pendolino), kaukoliikenteen yöjuna, Venäjän liikenteen kaukojuna, erittelemätön juna
Taksi: taksi, minibussi, tilataksi, invataksi, koulutaksi
Lentokone: tilauslento, reittilento, erittelemätön
Muu julkinen liikenne: lautta, laiva, lossi, muu kulkutapa

Yksityinen ajoneuvoliikenne
Henkilöauto, kuljettaja 
Henkilöauto, matkustaja 
Muu yksityinen liikenne: matkailuauto, pakettiauto, kuorma-auto, traktori, työkone, moottoripyörä, moottorikelkka, mönkijä, golf-auto, mopedi, skootteri, mopo-auto, erilaiset veneet , kanootti, hevonen, koiravaljakko, muu eläinkyyti, lasku-/liitovarjo, uinti

Pääasiallinen kulkutapa
Pääasiallinen kulkutapa on se, jota henkilö on omasta mielestään käyttänyt pääasiallisesti matkan aikana. Jos henkilö ei osaa sanoa tätä, niin haastattelija on antanut seuraavan ohjeen: Pääasiallinen kulkutapa on se, josta kilometrejä kertyi eniten. 

Sivu päivitetty 15.03.2018