Henkilöliikennetutkimus 2010-2011

Julkaisut

Faktakortit

Faktakortit ovat tiettyihin tutkimusteemoihin keskittyviä lyhyitä tiivistelmiä. Henkilöliikennetutkimuksesta 2010-2011 on tehty 7 faktakorttia (uusin joulukuussa 2015).

  • Joukkoliikenne: tarkasteltu joukkoliikenteen käyttöä, kilpailukykyä, aktiivikäyttäjiä ja vaihtoehtoisia kulkutapoja. Lataa faktakortti (pdf, päivitetty 14.12.2012)
  • Jalankulku ja pyöräily: tarkasteltu muutoksia kävelyssä ja pyöräilyssä, matkojen pituuksia, liikkumisen esteitä ja vuodenaikavaihteluja. Lataa faktakortti (pdf)
  • Liikkuminen elämänkaaren eri vaiheissa: tarkasteltu liikkumista eri elämänvaiheissa, muutoksia liikkumisessa, kulkutapojen käyttöä, matkojen syitä ja  liikkumisen esteitä. Lataa faktakortti (pdf)
  • Etätyö ja internetin käyttö: kuvattu määritelmät, tarkasteltu etätyötä tekevien työmatkojen pituutta sekä internetin käytön ja liikkumisen välistä yhteyttä. Lataa faktakortti (pdf)
  • Pitkät matkat, vapaa-ajan matkat ja matkailu: kuvattu määritelmä, tarkasteltu muutoksia pitkissä matkoissa, alueellisia eroja, ajallisia vaihteluita sekä tutkittu, ketkä tekevät pitkiä matkoja. Lataa faktakortti (pdf)
  • Kulkutapojen käyttö ja tyytyväisyys liikennejärjestelmään: yhdistetty alueellisesti henkilöliikennetutkimuksen tietoja tutkimukseen tyytyväisyydestä liikennejärjestelmään, tarkasteltu toteutuneiden liikkumisvalintojen ja tyytyväisyyden välistä yhteyttä. Lataa faktakortti (pdf, päivitetty 22.2.2013)
  • Suomalaisten matkat eri vuodenaikoina: Lataa faktakortti (pdf, tehty 14.12.2015)
Sivu päivitetty 15.03.2018