Itsepalveluanalyysit 1998-1999, 2004-2005 ja 2010-2011

PC Axis -ohjelman avulla voi tehdä analyysejä vuosien 1998-1999, 2004-2005 ja 2010-2011 valtakunnallisista henkilöliikennetutkimusaineistoista kuuden valmiiksi muokatun kaavion mukaan.

PX-taulukot ovat avointa dataa, ja niitä koskee Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupa. Katso lisätiedot ja ohjeita lähteen nimeämiseen Liikenneviraston avoimen datan käyttöehdoista.

Itsepalvelutyökalu

  1. Itsepalveluanalyysia varten Windows-koneille voi ladata ohjelman Tilastokeskuksen PX-tuoteperhe-sivuilta (uudempi PX-Win tai vanhempi PC-Axis).
  2. Alempaa ladattavien taulukoiden avulla pääsee tekemään erilaisia ristiintaulukointeja kotimaan matkoista, kun ohjelma on ensin asennettu koneellesi.
Tietojen valinta PC-Axis-ohjelmistolla.

Taulukoiden kuvaus

PC Axis-ohjelman avulla voi tehdä analyysejä vuosien 1998-1999, 2004-2005 ja 2010-2011 valtakunnallisista henkilöliikennetutkimusaineistoista kuuden valmiiksi muokatun taulukon mukaan.

Kaksi ensimmäistä taulukkoa (1 ja 2) sisältävät kulkutapajakautumia joko iän ja sukupuolen mukaan tai henkilön pääasiallisen toiminnan ja auton omistuksen mukaan.

Seuraavat (3 ja 4) sisältävät matkan tarkoitusjakautumat vastaavasti ikä/sukupuoli ja toiminta/auton omistus luokitteluilla.

Viimeiset (5 ja 6) esittävät kulkutapa ja matkan tarkoitus -jakautumat iän ja sukupuolen mukaan arkipäivinä ja viikonloppuina.

Taulukoiden kuvaukseen on kirjattu muuttujien valmisluokittelu, josta voit ohjelmalla valita yhden tai useampia luokkia. Tulosmuuttujat ovat tutkimusaineistosta laskettuja keskiarvoja matkaluvulle/päivä, keskimatkanpituuksille/matka tai suoritteille/päivä. Jokaisessa taulussa on tuhansia lukuja, joista pienellä harkinnalla ja kokeilemalla saat havainnollisimmat ja tarpeellisimmat.

Taulukoita on päivitetty 21.12.2012. Vuoden 2012 aikana havaitut virheellisyydet on korjattu, ja lisäksi uudet taulukot on paremman vertailukelpoisuuden aikaansaamiseksi laajennettu uudella tavalla, joten tulokset poikkeavat jonkin verran vanhoista.

Taulukot

1. Kulkutapa kuntatyypin, sukupuolen ja iän mukaan vuosien 1998-1999, 2004-2005 ja 2010-2011 HLT-tutkimuksissa (kotimaan matkat)

Lataa taulu 1 (.px) - Koko: 134 KB - Päivitetty: 2017-08-16 (pitäisi nyt toimia myös PX-Win:llä)

Tulosmuuttujat: Matkaluku matka/pv, Keskim. matkanpituus km/matka, Keskim. matka-aika min/matka, Matkasuorite km/pv, Aikasuorite min/pv, Matkojen määrä aineistossa (6)
Kuntatyyppi, otosaluejako: Kaikki, Pääkaupunkiseutu, Suuret kaupungit, Keskisuuret kaupungit, Pienet kaupungit ym., Muut kunnat (6)
Kulkutapa: Kaikki kulkutavat, jalankulku, polkupyörä, ha-kulj, ha-matk, linja-auto, metro r-v, juna, muu (9)
Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)
Ikäryhmä: Kaikki, 6-17, 18-34, 35-54, 55-64, 65-74, 75 ja yli (7)
Tutkimusvuosi: 1998-1999, 2004-2005, 2010-2011 (3)

2. Kulkutapa kuntatyypin, henkilön pääasiallisen toiminnan ja autojen määrän mukaan vuosien 1998-1999, 2004-2005 ja 2010-2011 HLT-tutkimuksissa (kotimaan matkat)

Lataa taulu 2 (.px) - Koko: 278 KB - Päivitetty: 2013-01-14

Tulosmuuttujat: Matkaluku matka/pv, Keskim. matkanpituus km/matka, Keskim. matka-aika min/matka, Matkasuorite km/pv, Aikasuorite min/pv, Matkojen määrä aineistossa (6)
Kuntatyyppi, otosaluejako: Kaikki, Pääkaupunkiseutu, Suuret kaupungit, Keskisuuret kaupungit, Pienet kaupungit ym., Muut kunnat (6)
Kulkutapa: Kaikki kulkutavat, jalankulku, polkupyörä, ha-kulj, ha-matk, linja-auto, metro r-v, juna, muu (9)
Toiminta: Kaikki ryhmät, 6v - 17v, täysi-ik. opiskelija *,kokopäivätyö *, osa-aika tai satunn. työ *, työtön tai lomautettu *, kotiäiti tai -isä *, eläkeläinen *, muu * (*=täysi-ikäinen) (9)
Autonomistus: Kaikki ryhmät, ei yhtään autoa, 1 auto, 2 autoa, yli 2 autoa (5)
Tutkimusvuosi: 1998-1999, 2004-2005, 2010-2011 (3)

3. Matkan tarkoitus kuntatyypin, sukupuolen ja iän mukaan vuosien 1998-1999, 2004-2005 ja 2010-2011 HLT-tutkimuksissa (kotimaan matkat)

Lataa taulu 3 (.px) - Koko: 120 KB -Päivitetty: 2012-12-21

Tulosmuuttujat: Matkaluku matka/pv, Keskim. matkanpituus km/matka, Keskim. matka-aika min/matka, Matkasuorite km/pv, Aikasuorite min/pv, Matkojen määrä aineistossa (6)
Kuntatyyppi, otosaluejako: Kaikki, Pääkaupunkiseutu, Suuret kaupungit, Keskisuuret kaupungit, Pienet kaupungit ym., Muut kunnat (6)
Matkan tarkoitus: Kaikki tarkoitukset, työ, koulu opiskelu, työasia, asiointi, vierailu, mökki, muu vapaa-aika (8)
Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)
Ikäryhmä: Kaikki, 6-17, 18-34, 35-54, 55-64, 65-74, 75 ja yli (7)
Tutkimusvuosi: 1998-1999, 2004-2005, 2010-2011 (3)

4. Matkan tarkoitus kuntatyypin, henkilön pääasiallisen toiminnan ja autojen määrän mukaan vuosien 1998-1999, 2004-2005 ja 2010-2011 HLT-tutkimuksissa (kotimaan matkat)

Lataa taulu 4 (.px) - Koko: 249 KB - Päivitetty: 2013-01-14

Tulosmuuttujat: Matkaluku matka/pv, Keskim. matkanpituus km/matka, Keskim. matka-aika min/matka, Matkasuorite km/pv, Aikasuorite min/pv, Matkojen määrä aineistossa (6)
Kuntatyyppi, otosaluejako: Kaikki, Pääkaupunkiseutu, Suuret kaupungit, Keskisuuret kaupungit, Pienet kaupungit ym., Muut kunnat (6)
Matkan tarkoitus: Kaikki tarkoitukset, työ, koulu opiskelu, työasia, asiointi, vierailu, mökki, muu vapaa-aika (8)
Toiminta: Kaikki ryhmät, 6v - 17v, täysi-ik. opiskelija *,kokopäivätyö *, osa-aika tai satunn. työ *, työtön tai lomautettu *, kotiäiti tai -isä *, eläkeläinen *, muu * (*=täysi-ikäinen) (9)
Autonomistus: Kaikki ryhmät, ei yhtään autoa, 1 auto, 2 autoa, yli 2 autoa (5)
Tutkimusvuosi: 1998-1999, 2004-2005, 2010-2011 (3)

5. Kulkutapa arkena/viikonloppuna, sukupuolen ja iän mukaan vuosien 1998-1999, 2004-2005 ja 2010-2011 HLT-tutkimuksissa (kotimaan matkat)

arki = maanantai-perjantai
viikonloppu = lauantai ja sunnuntai

Lataa taulu 5 (.px) - Koko: 69 KB - Päivitetty: 2012-12-21

Tulosmuuttujat: Matkaluku matka/pv, Keskim. matkanpituus km/matka, Keskim. matka-aika min/matka, Matkasuorite km/pv, Aikasuorite min/pv, Matkojen määrä aineistossa (6)
Ajankohta: Koko viikko keskimäärin (ma-su), maanantai-perjantai (ma-pe), viikonloppu (la-su) (3)
Kulkutapa: Kaikki kulkutavat, jalankulku, polkupyörä, ha-kulj, ha-matk, linja-auto, metro r-v, juna, muu (9)
Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)
Ikäryhmä: Kaikki, 6-17, 18-34, 35-54, 55-64, 65-74, 75 ja yli (7)
Tutkimusvuosi: 1998-1999, 2004-2005, 2010-2011 (3)

6. Matkan tarkoitus arkena/viikonloppuna, sukupuolen ja iän mukaan vuosien 1998-1999, 2004-2005 ja 2010-2011 HLT-tutkimuksissa (kotimaan matkat)

arki = maanantai-perjantai
viikonloppu = lauantai ja sunnuntai

Lataa taulu 6 (.px) - Koko: 69 KB - Päivitetty: 2012-12-21

Tulosmuuttujat: Matkaluku matka/pv, Keskim. matkanpituus km/matka, Keskim. matka-aika min/matka, Matkasuorite km/pv, Aikasuorite min/pv, Matkojen määrä aineistossa (6)
Ajankohta: Koko viikko keskimäärin (ma-su), maanantai-perjantai (ma-pe), viikonloppu (la-su) (3)
Matkan tarkoitus: Kaikki tarkoitukset, työ, koulu opiskelu, työasia, asiointi, vierailu, mökki, muu vapaa-aika (8)
Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)
Ikäryhmä: Kaikki, 6-17, 18-34, 35-54, 55-64, 65-74, 75 ja yli (7)
Tutkimusvuosi: 1998-1999, 2004-2005, 2010-2011 (3)

Sivu päivitetty 15.03.2018