Henkilöliikennetutkimus 2010-2011

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista.

$curSection.bigImageAltText.data

Viimeisin tutkimusaineisto on koottu haastattelemalla vuosina 2010-2011 puhelimitse yli 12 000 suomalaista. Tutkimusjulkaisu valmistui maaliskuussa 2012.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä perustietoja suomalaisten liikkumisesta. Tietoja käytetään apuna parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja.

Tutkimustulokset antavat liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri kulkutavoista ja liikkumiseen vaikuttavista syistä. Aineisto soveltuu muun muassa henkilöliikennesuoritteen arviointiin. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen lisäksi eri seuduilla tehdään alueellisia liikennetutkimuksia, jotka antavat tarkemman kuvan liikkumisesta seudun ja kunnan tasolla.

Sivu päivitetty 23.11.2015