Yhteystiedot

Liikennevirasto

Yleiset asiat, rekisteriseloste

Tytti Viinikainen

  • 0295 34 3920
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

WSP Finland Oy

Tietopalvelut, aineistonluovutukset

Virpi Pastinen

  • 0207 864 319
  • hlt@wspgroup.fi

Annika Rantala

  • 0207 864 337
  • hlt@wspgroup.fi

Henkilöliikennetutkimus 2016

Tutkimusaineisto on koottu monimenetelmätutkimuksena vuonna 2016. Tutkimukseen oli mahdollista vastata puhelimitse, verkossa ja kirjeitse. Tutkimukseen osallistui kaupunkiseutuja omilla lisäotoksillaan. Kaikkiaan tutkimukseen vastasi yli 30 000 suomalaista. Tutkimusjulkaisu valmistui maaliskuussa 2018.

2 piirakkakuvaajaa suomalaisten matkoista kotimaassa: kulkutavat matkaluvun ja suoritteen mukaan

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella kerätään perustietoja suomalaisten liikkumisesta. Tietoja käytetään apuna parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja. Tutkimustulokset antavat liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri kulkutavoista ja liikkumiseen vaikuttavista syistä. Aineisto soveltuu muun muassa henkilöliikennesuoritteen arviointiin.

Sivu päivitetty 15.03.2018