Yhteystiedot

tilastot(at)liikennevirasto.fi

Asiakasviestinnän tietosuoja

Jos lähettämäsi viesti tilastot(at)liikennevirasto.fi -sähköpostiosoitteeseen sisältää henkilötietoja, Liikennevirasto pyytää suostumuksesi tietojen rekisteröimiseen asiakasviestintärekisteriin. Pyyntö lähetetään sähköpostitse.

Liikenneviraston asiakasviestintärekisterin tietosuojaseloste

Tietosuoja Liikennevirastossa

Tilastot

Liikennevirasto tuottaa rautatie-, tie- ja vesiliikennetilastoja. Ne ovat osa Suomen virallista tilastoa (SVT), joka muodostaa yhteiskunnan kehitystä ja tilaa kuvaavien tilastojen kattavan kokoelman. Lisäksi Liikennevirasto julkaisee julkisen liikenteen suoritetilaston, henkilöliikennetutkimukseen liittyviä tilastoja sekä tilastoja liikenne- ja hirvieläinonnettomuuksista maanteillä, tasoristeysonnettomuuksista sekä turvallisuuspoikkeamista.

Julkinen liikenne

Julkisen liikenteen suoritetilastoinnissa on mukana kotimaan henkilöliikenteestä raideliikenne, linja-autoliikenne, taksiliikenne ja lentoliikenne.

Henkilöliikenne

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus sisältää tutkimusaineistoja ja tilastoja suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista.

Rautatieliikenne

Rautatieliikenteen tilastotuotanto sisältää vuosittain julkaistavan rautatietilaston lisäksi junien täsmällisyyden kehittymistä kuvaavia tilastoja sekä henkilö- ja tavaraliikennetilastot. Tasoristeysonnettomuustilastot sisältävät tasoristeysonnettomuuksien määrät ja kehityksen rataverkolla.

Tieliikenne

Tieliikenteen tilastotuotanto sisältää vuosittain julkaistavan tietilaston lisäksi autojen nopeutta, rajaliikennettä ja liikenteen kehitystä kuvaavia tilastoja, yhteenvetoraportteja liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) liikennetiedoista sekä koko maan kattavat liikennemääräkartat. Lisäksi julkaistaan tilastot liikenne- ja hirvieläinonnettomuuksista.

Vesiliikenne

Vesiliikenteen tilastotuotanto sisältää kanavaliikenteen, kotimaan vesiliikenteen  ja ulkomaan meriliikenteen tilastot.

Turvallisuuspoikkeamat

Turvallisuuspoikkeamatilastot sisältävät Liikennevirastossa raportoidut rautatietoimintojen ja väylähankkeiden turvallisuuspoikkeamatiedot.

Poimintoja ajankohtaisista rautatie-, tie- ja vesiliikenteen tilastoista

 

 

Sivu päivitetty 25.05.2018