Tunneliturvallisuus

Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään tunneleiden suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa erityistä huomiota turvallisuusasioihin. Tunnelit pyritään rakentamaan ja varustelemaan siten, että tunneleissa ajavien turvallisuus ei vaarannu ja turvallisuuden taso vastaa mahdollisimman hyvin ympäröivän liikenneympäristön turvallisuustasoa. Huomiota kiinnitetään myös kunnossapitohenkilöstön työturvallisuuteen.

Yli 500 metristen TEN-tieverkolle sijoittuvien tunneleiden minimiturvallisuusvaatimukset tulevat niin sanotusta EU:n tunnelidirektiivistä. Tunnelidirektiivin vaatimuksia pyritään noudattamaan mahdollisimman pitkälle myös muulle maantieverkolle sijoittuvissa yli 500 metrisissä tietunneleissa ja soveltuvin osin myös lyhyemmissä tietunneleissa.

Tietunnelien turvallisuuden kannalta merkittävin toimija on tunnelin hallinnoija. Hallinnoijan tehtäviä hoitavat yleensä paikalliset ELY-keskukset, jotka vastaavat oman alueensa tunneleiden ylläpidosta ja turvallisesta liikkumisesta niissä. Lisäksi E18/Vt 1 Lohjan ja Muurlan välille sijoittuvista 7 tietunnelista vastaa Tieyhtiö Ykköstie Oy vuoteen 2029 saakka sekä E18/Vt 7 Markkinamäentunnelista vastaa Tieyhtiö Valtatie 7 Oy vuoteen 2026 saakka.

Liikennevirasto toimii kaikkien Suomen maantietunneleiden hallintoviranomaisena, joka viime kädessä varmistaa, että toimijat noudattavat niitä vaatimuksia ja menettelyitä, joilla turvallinen liikkuminen tunneleissa varmistetaan. Tiivistelmän Liikenneviraston laatimista ohjeista löydät täältä.

Viranomaisten toimien lisäksi jokainen voi omalla liikennekäyttäytymisellään vaikuttaa siihen, miten turvallista tietunnelissa ajaminen on. Alla on käyty läpi niitä asioita, joita turvallinen liikkuminen tietunneleissa edellyttää sekä toimintatapoja, joita noudattamalla myös poikkeustilanteet saadaan hoidettua mahdollisimman turvallisesti.

Tunnelin opasteet

Tunnelin opasteisiin voit tutustua Kehä I:n Mestarintunneliin sijoitetussa videossa.
 

 

Turvallinen liikkuminen tunnelissa

Tunnelissa ajaminen vaatii valppautta. Riittävä välimatka edellä ajavaan on tärkeä erityisesti silloin, kun liikenne matelee. On myös tiedettävä, miten toimia mahdollisissa häiriö- ja vaaratilanteissa.

Kun saavut tunneliin tai ajat tunnelissa

 • Tarkista, että ajovalot ovat päällä. U-käännös, peruuttaminen, pysäyttäminen ja tyhjäkäynti on kielletty tunnelissa.
 • Ota aurinkolasit pois.
 • Kuuntele radiotaajuutta, joka on ilmoitettu liikennemerkeissä.
 • Noudata ajokaistakohtaisia opasteita, sekä muita liikennevaloja ja -merkkejä.
 • Älä ohita, jos liikenne tunneliputkessa on kaksisuuntaista ja käytettävissä on vain yksi kaista ajosuuntaan.
 • Pidä turvallinen välimatka edessä ajavaan.
 • Kuorma-autolla ohittaminen on yleensä kielletty tunneleissa.
 • Liikenteen ruuhkautuessa: Sammuta moottori ja kytke hätävilkut päälle, jos liikenne on pysähtynyt.

Animaatio: Turvallisesti tunnelissa

 

Tulipalon sattuessa

 • Jos ajoneuvosi syttyy tuleen, aja ulos tunnelista, jos se vain on mahdollista. Jos tunnelista ei pääse
 • samalla ulos, pysäytä ajoneuvosi ajokaistan sivuun, sammuta moottori ja poistu ajoneuvosta välittömästi. Jätä avain virtalukkoon.
 • Kutsu apua hätäpuhelimella.
 • Sammuta palo tunnelissa olevalla sammuttimella, jos mahdollista.
 • Anna ensiapua loukkaantuneille.
 • Hakeudu hätäuloskäynnille mahdollisimman nopeasti.

Animaatio: Tulipalon sattuessa

 •  

Jos ajoneuvoosi tulee vika tai tapahtuu onnettomuus

 • Kytke hätävilkut päälle.
 • Yritä siirtää ajoneuvosi pientareelle, hätäpysäyttämispaikalle tai ainakin ajokaistan reunaan.
 • Sammuta moottori ja poistu ajoneuvosta.
 • Anna ensiapua loukkaantuneille, jos se on mahdollista.
 • Kutsu apua hätäpuhelimella.

Animaatio: Kuinka toimia ongelmatilanteessa

 

Sivu päivitetty 12.09.2016