Teiden kelirikko

Kelirikko on sorateiden keväinen ja osin myös syksyinen ongelma.

Painorajoitukset

Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä joudutaan asettamaan painorajoituksia. Näin estetään teiden liiallinen vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvataan kulkukelpoisuus välttämättömille kuljetuksille.
Yleisimmin käytetään 12 tonnin painorajoitusta, ja vain poikkeustapauksissa käytetään 4 tn rajoitusta. Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia.

Elintärkeäksi katsottavia kuljetuksia ovat mm:
- Hälytysajoneuvo
- Tienpitoajoneuvo
- Linja-auto reittiliikenteessä
- Työmatkaliikenne (työmatka raskaalla ajoneuvolla työkohteeseen ilman kuormaa)
- Maidonkuljetus
- Energiahuollon säännölliset ja voimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta välttämättömät turve-, energiapuukuljetukset ja vastaavat
- Teuraseläinten kuljetus
- Kevätkylvöihin liittyvien raskaiden maatalouskoneiden siirrot sekä siemenviljan ym. kuljetus
- Eläinrehun ja kuiviketurpeen kuljetus (silloin, kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin)
- Talousjätteiden keräily (kunnan järjestämä, lakiin perustuva ja sovitun aikataulun mukaan toimiva)
- Tilakohtainen lietelannan ajo
- Päivittäistavarakuljetus kauppaan
- Myymäläauto

Painorajoitusten asettamistarvetta ennustetaan vuodenvaihteen tienoilla. Ennustetta tarkennetaan maaliskuun alussa, kun valmistuu ennuste kevään kelirikon vaikeudesta. Kevään sääolosuhteita seurataan aktiivisesti ja kelirikon etenemisestä ja painorajoitustarpeesta tiedotetaan säännöllisesti.

Poikkeuslupa

Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskus voi myöntää maksullisen, tilapäisen kuljetusluvan painorajoitetulle tielle. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus ja kuljetuksen massa. Lupia myöntää alueen ELY-keskus. Lupahakemuksen käsittely kestää pari työpäivää. Luvan hinta on 110 euroa.

Esimerkkiluettelo kuljetuksista, joilta vaaditaan poikkeuslupa:
- Puutavara
- Maa-ainekset
- Polttoaineet
- Teolliset lannoitteet
- Rakennustarvikkeet
- Metsä- ja rakennustyökoneet
- Erikoiskuljetukset

Valmistaudu kelirikkoon

Ennakoi kelirikon mukanaan tuomat painorajoitukset. Hanki tarvitsemasi tarvikkeet etukäteen ennen kelirikkoa. Varminta on hankkia esim. rakennustarvikkeet jo talvella. Muutoin tarvikkeiden saaminen paikan päälle voi kestää pitkälle kevääseen saakka.
 
Kelirikkoisilla teillä on kuoppia, uria ja upottavia tienkohtia. Vaurioita saattaa syntyä päivittäin, joten liikkuminen edellyttää varovaisuutta.

Sivu päivitetty 01.11.2018