Visio, strategia ja arvot

Liikenneviraston toiminta-ajatuksena on mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Toiminta-ajatus luo perustan viraston strategialle.


(Klikkaa kuva isommaksi)

Strategia

Strategia on yhteinen ilmauksemme siitä, millaiseen tulevaisuuteen tähtäämme ja millaisten päämäärien toteuttamisella tulevaisuutta rakennamme. Strategia toimii johtamisen välineenä, ohjaa pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua ja luo punaisen langan suunnitelmalliselle kehittämistoiminnalle.

Liikenneviraston strategiset päämäärät päivitettiin helmikuussa 2016 hallitusohjelman ja sitä kautta hallinnonalan konsernistrategian perusteella. Liikenneviraston strategia tähtää tulevaisuuteen ja vuoteen 2025 ulottuvan vision "Fiksut väylät ja älykäs liikenne - sinua varten" saavuttamiseen. Vision saavuttamista varten luodut strategiset päämäärät viitoittavat toimintaamme ja päätöksentekoamme oikeaan suuntaan.

Liikenneviraston strategiset päämäärät:

  • Uudistunut liikenteen ja liikkumisen ekosysteemi
     
  • Luotettavat digitaaliset palvelut ja tehostunut toiminta
     
  • Toimiva ja turvallinen infra palveluiden alustana
     
  • Osaavat ihmiset ja uudistava kulttuuri


Uudistuneen liikenteen ja liikkumisen ekosysteemin aikaansaaminen edellyttää meiltä tasapuolisten ratkaisujen hakemista ja toiminnan uudistamista aktiivisella yhteistyöllä ja kokeiluja hyödyntäen.  Luotettavia digitaalisia palveluita, uutta liiketoimintaa, automatisaation laajenemista ja toiminnan tehostumista rakennetaan korkealaatuisia ja kaikille avoimia tietovarantoja sekä analytiikkaa hyödyntäen. Palvelujen alustana on toimiva ja turvallinen infra, jota ylläpidämme ja kehitämme taloudellisesti ja tehokkaasti. Uudistamme omia toimintatapojamme ja ohjaamme väylänpidon hankinnoilla myös palveluntuottajia kestävän kehityksen edistämiseen. Tavoitteemme on, että Liikennevirasto on osaavien ihmisten työpaikka. Strategisten päämäärien tarkempiin kuvauksiin voi tutustua oheisen liitteen avulla:

Strategiset päämäärät (pdf)

Arvot

Arvot kuvaavat niitä periaatteita, joita pidämme organisaatiossamme tärkeinä. Ne luovat perustan toiminnallemme ja ohjaavat päätöksiämme. 

Rohkeasti asiantuntija

Haemme avarakatseisesti vaihtoehtoja ja ideoita.
Kokeilemme oppien onnistumisista ja epäonnistumisista.
Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.
Luottamus asiantuntijuuteen on toimintamme perusta.

Yhdessä tuloksiin

Toimimme yhtenä joukkona yhteisiin tavoitteisiin.
Saavutamme tulokset yhdessä verkostomme kanssa.
Toimimme vaikuttavasti ja tuottavasti.

Yhteiskuntamme parhaaksi

Toimimme vastuullisesti tulevia sukupolvia varten.
Tunnemme asiakkaidemme tarpeet.
Kokonaiskuva liikenteen tulevaisuudesta ohjaa työtämme.

Sivu päivitetty 25.11.2016