Liikenneviraston VES- ja TES-asiakirjat

VES- ja TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Liikenneviraston voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Liikenneviraston lupaa.

VES 310251, TES 310201

Hallinnonalakohtainen tarkentava virka- ja työehtosopimus
Sopijaosapuolet: Liikennevirasto, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspvm: 15.5.2018
Voimassaolo: 1.6.2018 - 30.3.2020

Virka- ja työehtosopimus Liikenneviraston palkkausjärjestelmästä
Liikennevirasto, JUKO, JHL ja Pardia
Allekirjoituspvm: 31.12.2010
Voimassaolo: 1.2.2018-31.3.2020 (jatkuva)

Liikenneviraston palkkausjärjestelmästä tehdyn virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja
Liikennevirasto, JUKO, JHL ja Pardia
Allekirjoituspvm: 31.12.2010

Sivu päivitetty 06.08.2018